NP3 förvärvar mindre fastighet i Luleå

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat fastigheterna Mjölner 32 och Mjölner 33
av ett lokalt anknutet konsortium.
Fastigheterna omfattar cirka 1 700 kvadratmeter byggnad och cirka 6 500
kvadratmeter mark, hyresgäst är Corvara industri och skadeservice. Tillträde av
fastigheterna sker den 15 december och köpeskillingen uppgår till 9,5 miljoner
kronor i underliggande fastighetsvärde.

-  Det är en relativt liten affär men det är verkligen en typisk NP3 affär. Vi
köper fastigheten off market till en avkastning om cirka 9 procent med en
väldigt stark hyresgäst på ett långt avtal, det är just denna typ av affär som
vi nu skall fortsätta att expandera med, säger Andreas Nelvig, VD NP3
Fastigheter.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Nelvig, verkställande direktör, telefon 070-31 31 798,
andreas@np3fastigheter.se
Rickard Backlund, styrelseordförande, telefon 070-655 99 60NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15
december kl 08.00.NP3 Fastigheter AB (publ) äger fastigheter i norra Sverige för drygt 3 miljarder
kronor inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter.
Bolaget är idag representerat i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik,
Östersund, Luleå, Gävle, Umeå, Skellefteå, Falun, Leksand och Borlänge. NP3 vill
genom gott affärsmannaskap och med nöjda hyresgäster, investerare och
intressenter skapa Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag. Läs gärna
mer om NP3 på hemsidan, www.np3fastigheter.se.

Prenumerera

Dokument & länkar