Nationella Stiftelsen anställer Elisabeth Backteman som näringspolitiskt sakkunnig

Pressmeddelande 050602 Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande i Sverige är en kraft i utvecklingen av svensk hästnäring, med betoning på utbildning, avel och utveckling av hästnäringens gemensamma resurser som riksanläggningarna och hästklinikerna, med mera. Ett av uppdragen är att i samverkan med hästnäringens organisationer tydliggöra hästens roll i samhället och näringens villkor. Det arbetet intensifieras nu i och med att Elisabeth Backteman anställs. Hon kommer närmast från en tjänst som politiskt sakkunnig i statsrådsberedningen och dessförinnan var hon kansliråd i Finansdepartementet.

Den svenska hästnäringen omsätter ca 20 miljarder kronor årligen och sysselsätter ca 10 000 personer. I Sverige finns idag närmare 300 000 hästar, vilket gör oss till ett av de mest hästtäta länderna i världen. - Hästnäringen är en viktig samhällsresurs och en näring att räkna med, säger Olof Karlander, vd för Nationella Stiftelsen. Han fortsätter: - För oss är det viktigt att förstärka vår lilla organisation med en person som Elisabeth, med gedigen erfarenhet från arbete inom statsförvaltningen och med ett grundmurat intresse för hästar och hästsport. Förutom att arbeta för ökade utvecklingsmöjligheter och ökat samhällsinflytande för den svenska hästnäringen kommer Elisabeth Backteman även att vara den sammanhållande kraften för hästnäringens olika organisationer på det näringspolitiska området. Tidigare har Elisabeth Backteman arbetat på dåvarande Riksrevisionsverket och därefter framför allt på Finansdepartementet. - Jag kommer närmast från en tjänst som politiskt sakkunnig i stastrådsberedningen, där jag framför allt ansvarade för beredningen av Finansdepartementets och Jordbruksdepartementets frågor. Min nya tjänst inom Nationella Stiftelsen känns som en spännande utmaning där jag kan kombinera mitt intresse för hästsport med min kunskap om hur det offentliga Sverige fungerar, säger Elisabeth Backteman. Till vardags bor hon med sin man på en gård ett par mil norr om Nyköping. På gården bedrivs ett aktivt jord- och skogsbruk samt professionell hästverksamhet. - Vid sidan av mitt yrkesliv har jag mitt stora fritidsintresse – hästar och ridsport. Och för några år sedan kunde jag och min man förverkliga vår dröm om att bosätta oss på landet och ha egna hästar, säger Elisabeth Backteman. Elisabeth Backteman börjar sin tjänst på Nationella Stiftelsen den 29 augusti. För ytterligare information, kontakta: Olof Karlander, vd Nationella Stiftelsen, tel: 0705-27 20 64, e-post: olof.karlander@nshorse.se Eller: Elisabeth Backteman, tel: 0703-94 10 94, e-post: elisabeth.backteman@primeminister.ministry.se