Klimatsmart gymnasiearbete på NTI Gymnasiet Johanneberg

Report this content

Eleverna på NTI Gymnasiet Johanneberg i Göteborg vill skapa ett slutet system för grön energi och egenproducerad gödning. Målet är att genom systemet kunna odla råvaror till en måltid. Nu har projektet blivit antaget till den internationella konferensen “2020 Hawaii International Conference on Education”.

– Det här är en större variant av det projektarbete som ingår i alla gymnasieutbildningar. Istället för att arbeta enskilt eller i par med separata projekt jobbar 25 elever mot ett gemensamt mål, säger Henrik Staaf, lektor i fysik och lärare på NTI Gymnasiet Johanneberg. 

Eleverna som är indelade i sju grupper ansvarar för olika delar av projektet. En av grupperna producerar till exempel el för att få ljus och värme, och en annan grupp arbetar med att utvinna vatten.

Projektet täcker flera kurser
En av eleverna som är med i projektet är Isak, som läser teknikprogrammet på skolan.

– Min grupp väljer ut vilka växter som ska odlas och vilka fiskar som ska användas, och sedan ser vi till att de frodas under året. En av utmaningarna vi står inför är hur vi ska koppla ihop akvariet och odlingen, så att alla näringsämnen som filtreras bort från akvariet kommer växterna till del, säger han.

Sammantaget täcker projektet in flera av de kurser som eleverna läst tidigare.

– För att vi ska kunna nå målet krävs kunskaper i fysik, biologi, kemi, programmering, matematik, teknik och samhällskunskap. Det är det som gör det så intressant, både för elever och lärare, säger Henrik Staaf.

Elevernas projektet har blivit antaget till den internationella konferensen “2020 Hawaii International Conference on Education”. Bland annat ska eleverna presentera hur de kan bygga vindkraftverk, solpaneler och utvinna termoelektrisk energi från omgivningen. Dessutom behöver eleverna skapa förutsättningar för att kunna lagra energin. 

Fakta: Gymnasiearbetet på NTI Johanneberg
Gymnasiearbetet som omfattar 100 poäng är obligatoriskt för alla elever på gymnasiet. Istället för att göra ett traditionellt arbete kan eleverna på NTI Johanneberg i Göteborg välja att ingå i Lifetech-projektet. Elever som väljer detta delas in i grupper och har olika ansvar för delar av projektet.

Kontakta Erik Isaksson, rektor på NTI Gymnasiet Johanneberg för mer information om projektet.

Jenny Wahlberg, kommunikationschef

073-078 71 82

Jenny.wahlberg@academedia.se

NTI Gymnasiet framtidssäkrade utbildningar för morgondagens utmaningar. Förståelsen för teknikens och digitaliseringens roll är vad som förenar och driver oss, och det NTI Gymnasiet vill uppmuntra hos dig, oavsett vad du väljer att göra i framtiden.

Prenumerera