Fler elever på NTI-skolan klarar sina studier och får bättre betyg

Report this content

NTI-skolan blev nyligen ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Det är speciellt glädjande eftersom kvalitet är någonting som vi alltid prioriterar och arbetar med tillsammans kontinuerligt.

Vi följer upp kvaliteten genom mätningar, analyser och arbetar tillsammans med innovativa lösningar för att förbättra resultaten. En glädjande nyhet som vi har kunnat se är ett tydligt trendbrott för andel elever som inte fullföljer sina studier eller som får underkänt (F).

På NTI-skolan fullföljer alltså fler elever sina studier, motsvarande ca 11,5 klasser i klassrum, och de får bättre betyg än samma period förra året, som ett resultat av vårt gemensamma kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbete som ger resultat

Helena Bäckström, huvudrektor på NTI-skolan, menar att den positiva trenden kan ha påverkats av i huvudsak två större insatser ”För det första så har våra förstelärare arbetat med att få en ännu bättre balans mellan elevantal och lärare. Vi har även gjort en extra insats för inskolning av nya lärare. Inskolningen leds av rektor i samarbete med förstelärare.”

Överträffade miljömål

NTI-skolans verksamhetschef Peter Wilcke kommenterar, “Inte nog med att vi har en ökning med ca 350 elever som lyckas och får godkänt betyg. Vi har även överträffat våra miljömål då vi förflyttat 5809 elever, motsvarande kanske 6 gymnasieskolor, från klassrum till ett betydligt miljövänligare alternativ med distansundervisning.”

Lisa Moll Börjesson, kommunikationschef
070-341 17 16
lisa.moll@academedia.se

NTI-skolan erbjuder lärarledd vuxenutbildning på distans i över 280 kurser. Varje år väljer över 38 000 elever att studera på NTI-skolan. Elevernas prestationer och feedback i kombination med kontinuerlig utveckling inom både pedagogik och teknik, har gjort NTI-skolan till en av de största aktörerna inom distansutbildning i Sverige.

Media

Media