Fler stockholmare väljer att utbilda sig på distans

Report this content

Tre av fyra elever som söker till komvux vill gå en distansutbildning. Av ansökningarna till starten i mars var 8900 till en distansutbildning. Det är en ökning med 74 procent från föregående år. Eleverna säger själva att större flexibilitet och frihet är huvudskälet till att de väljer bort klassrumsundervisning.

Stockholms stad fick in 11 751 ansökningar till enstaka komvuxkurser till marsstarten. Det är en ökning med 14 procent jämfört med föregående år. Allt fler vuxenstuderande söker sig till komvux och majoriteten väljer en utbildning på distans.  NTI-skolan är specialiserade på distansundervisning och här har det ökade söktrycket märkts tydligt.

- Tillströmningen av elever har varit rekordartad när den ökade arbetslösheten gör att fler väljer att studera. Våra lärare och övriga medarbetare har arbetat intensivt för att klara anstormningen. Det har varit mycket jobb, men hittills har vi kunnat ta emot alla sökande, säger Peter Wilcke, verksamhetschef på NTI-skolan.

Anna Sundin, verksamhetschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad, bekräftar bilden av att allt fler elever väljer utbildningar på distans. 

- Stockholms stad ser utvecklingen att allt fler av våra elever studerar på distans. Vi arbetar med att kunna erbjuda mer distans- och fjärrundervisning, vilket efterfrågas av våra studerande.

Flexibilitet och tillgänglighet

I en enkätundersökning bland NTI-skolans stockholmselever uppger 32 procent att de läser på distans för första gången. Det främsta skälet till att studera på distans är möjligheten att själv kunna planera sina studier och att inte vara bunden till en särskild plats.

- Oavsett anledning till att en elev väljer att studera på distans, är det glädjande för oss som distansutbildare att fler tar vara på möjligheten att utforska distansutbildning som utbildningsform. Flexibiliteten och tillgängligheten som distansstudier innebär ligger i tiden ur flera aspekter, inte minst ur miljösynpunkt och att man som elev har frihet att välja sina egna studietider, säger Peter Wilcke.

Fakta

Ansökningsläget komvux Stockholm
Till kursstarten i mars 2021 fick Stockholms stad in 11751 ansökningar, varav 8879 på distans. Motsvarande siffror för 2020 var 10347 ansökningar, varav 5114 på distans.

Lisa Moll Börjesson, kommunikationschef
070-341 17 16
lisa.moll@academedia.se

NTI-skolan erbjuder lärarledd vuxenutbildning på distans i över 280 kurser. Varje år väljer över 38 000 elever att studera på NTI-skolan. Elevernas prestationer och feedback i kombination med kontinuerlig utveckling inom både pedagogik och teknik, har gjort NTI-skolan till en av de största aktörerna inom distansutbildning i Sverige.

Media

Media