Amgen utnyttjar sina optionsrättigheter i första programmet inom forskningssamarbetet tillsammans med Nuevolution kring multipla mål

Stockholm, 18 juli 2018. Nuevolution AB (publ) tillkännagav idag att Amgen har utnyttjat sina optionsrättigheter i ett program som är en del av forskningssamarbetet tillsammans med Nuevolution kring multipla mål. Som ett resultat av det kommer Amgen nu att bli ansvarigt för samtliga kommande forsknings- och utvecklingskostnader som uppkommer hos båda parter, och Amgen har en exklusiv option att licensiera programmet, i enlighet med villkoren i avtalet för forskningssamarbetet. Amgens option för licensiering gäller till och med slutet av fas 1.

Nuevolution och Amgen inledde forskningssamarbetet i oktober 2016. Enligt villkoren i avtalet tillämpar Nuevolution sin plattform för upptäckt av läkemedel, Chemetics® samt kompetens inom läkemedelsforskning mot flera sjukdomsmål, samtidigt som Amgen erbjuder sin sjukdomsexpertis och kunskap inom läkemedelsforskning och -utveckling med det gemensamma målet att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingsformer inom områdena onkologi och neurovetenskap. Nuevolution ansvarar för den tidiga forskningsfasen och Amgen kommer att arbeta tillsammans med Nuevolution under den sena forskningen. Amgen är fullt ansvarig för preklinisk utveckling, klinisk utveckling och kommersialisering över hela världen.

Amgens beslut att använda sin optionsrätt görs efter att proof-of-concept visats i djurmodeller, en milstolpe som avslutar den tidiga forskningsfasen i enlighet med avtalet. Parterna kommer nu gemensamt att inleda den senare delen av forskningsfasen med det gemensamma målet att utse en klinisk utvecklingskandidat.

Under förutsättning att fortsatt utveckling blir framgångsrik och beroende på Amgens beslut kring att utnyttja sin framtida möjlighet till licensiering, kommer Nuevolution att erhålla en licensavgift på minst 10 MUSD, nivån beror på vilket utvecklingsstadium programmet befinner sig i vid licensieringen. Under den potentiella vidareutvecklingen och kommersialiseringen av programmet kommer Nuevolution också att vara berättigat att erhålla försäljningsbaserade milstolpsbetalningar. Dessa sammanlagda betalningar kan uppgå till upp till 410 MUSD. Nuevolution har också rätt att erhålla royalties vid framtida försäljning.

"Nuevolution har ansvarat för den tidiga forskningsfasen, och vi är mycket nöjda med att ha nått denna viktiga milstolpe med Amgen", säger Alex Haahr Gouliaev, VD för Nuevolution. "Vi ser fram emot att fortsätta att arbeta vidare med forskningen i detta program tillsammans med Amgens medarbetare och att se ytterligare program utvecklas gemensamt med Amgen framöver."

För mer information kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Tel: +45 3913 0902

E-mail: ahg@nuevolution.com

Information om Nuevolution AB (publ)

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdag 18 juli kl. 08.30 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Om oss

"Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera

Dokument & länkar