Analysguiden: Partnerskap blir bröllop

Amgen lägger ett bud på 32,5 kronor per aktie för Nuevolution. Styrelsen stöder enhälligt affären och de största ägarna har förbundit sig att acceptera. Det kombinerat med den höga premien talar starkt för att budet går igenom. 

Vi befinner oss i bröllopstider och nyligen offentliggjorde den amerikanska biotechjätten Amgen sitt önskemål att äkta Nuevolution. Amgens bud innebär en premie på 169 procent jämfört med stängningskurs dagen innan budet presenterades. Affären värderar Nuevolution till cirka 1,6 miljarder kronor. Amgen hänvisar bland annat till kombinationsmöjligheter mellan Amgens kapacitet inom klinisk utveckling, tillverkning och kommersialisering och Nuevolutions Chemeticsplattform. Nuevolutions bevisade förmåga att ta fram lovande projekt riktade mot tidigare svårbehandlade sjukdomsmål lyfts vidare fram som en tydlig styrka.

Tidpunkten för affären förefaller åtminstone delvis ha drivits fram av snabba framsteg i det samarbete som slöts i oktober 2016 mellan bolagen och där Amgen under 2018 har utnyttjat sin rätt att erhålla optioner för möjlig licensiering av två cancerprojekt. Vi vet inte om möjliga propåer från andra parter att förvärva Nuevolution kan ha snabbat på processen. Nuevolution har tidigare rapporterat om framskridna diskussioner om partnersamarbeten rörande flera projekt och möjligen har Amgen velat föregå dessa för att säkra hela värdet av projekten. De nyligen rapporterade framstegen i Almirallprojektet, som nu går fram emot klinisk fas, kan också bidragit till att tidpunkten nu bedömts vara lämplig att förvärva Nuevolution.

Den höga budpremien tyder på att Amgen är angelägna att genomföra affären och snabbt vinna acceptans hos Nuevolutions aktieägare. Även om konkurrerande bud inte kan uteslutas framstår Amgens bud som grundligt förankrat vilket sätter en hög tröskel för andra potentiella intressenter. Budet är tydligt över våra tidigare beräknade motiverade värden (våra bas- och bullscenarion uppgick till 24,4 kr till 28,3 kronor per mars 2019) och vi anser därför att det är attraktivt.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden

Om oss

"Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera