Analysguiden: Jakt efter nytt samarbete

Nuevolution bedömer att ett nytt samarbete nu kan ligga närmare än vad bolaget tidigare guidat för. Viktiga uppdateringar om interna och externa program väntas närmaste halvåret. Prekliniska framsteg höjer riktkurs.

Det senaste årets framgångar med att etablera betydande samarbeten har gett Nuevolution en stark grund att stå på. Vi ser en god chans att samarbetsprojekten med Amgen och Almirall avancerar under 2018 och generar nya intäkter. Samtidigt pågår utveck­lingen av de interna programmen i snabb takt. Störst fokus ligger för närvarande inom inflammations­sjukdomar. Nuevo­lutions längst framskridna program tillhör två klasser ­ RORγt-hämmare och BET-hämmare ­som många läkemedelsbolag har blick­arna på. Den senaste tiden har lovande effekt- och säkerhetsdata tagits fram för BET-hämmaren. Under den närmaste tiden ska prekliniska resultat och val av indikationer presenteras vilket kommer ge intressant vägledning om potential.

Ledningen har uppdaterat sin målsätt­ning till att träffa ett nytt sam­arbetsavtal under kom­mande tre till 12 månaderna. Det är tidigare än vad bolagets förra guidning från september 2017 pekade på. Bolaget uppger ett stort intresse från potentiella partners för program­met för BET-hämmare och det området ligger därför nära till hands att först komma ”i mål”. Hittills har fokus legat på den autoimmuna sjukdomen lupus men bolaget undersöker även behand­ling av större hudsjukdomar vilket kan öka potentialen.

Den senaste kvartalsrapporten visade på något lägre kostnader än vad vi räknat med. Kostnaderna väntas stiga något den närmaste tiden. Förberedelser inför en flytt till Nasdaqs huvudlista pågår, med målsättning att noteras under första halvåret 2018.

Givet prekliniska framsteg och tecken på ökande intressen har vi höjt vårt riskjusterade motiverade värde för BET-hämmarprogram­met. Tillsammans med en åter­hämtning i dollarkursen gör det att vi totalt sett höjer motiverat värde till 27,2 kronor (25,6 kronor). Rådet Köp upprepas.

Läs hela analysen på Analysguiden

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

"Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera