Analysguiden: Styrketecken i tidiga projekt

Nuevolution gör tydliga framsteg i samarbetet med Amgen. Mycket lovande projekt i tidig utveckling har nyligen avtäckts. Det tidigare målet om nya avtal under 2018 har ännu inte infriats men den breda portföljen ger många möjligheter till lukrativa samarbeten.

Det senaste halvåret har samarbetet med Amgen gett tydliga resultat. Det amerikanska bolaget har valt ut två cancerprogram för vidare utveckling och svarar för alla framtida kostnader för dessa. Om Amgen väljer att licensiera in programmen så erhåller Nuevolution minst 10 MUSD i förskott samt upp till 400 MUSD i potentiella milstolpsersättningar per program, och därutöver royalties på framtida försäljning.

Det tidigare ”hemliga” Cytokine X-projektet har under året avtäckts som en småmolekulär IL-17A-hämmare. Detta är en verkningsmekanism med mycket stor potential som behandling mot exempelvis psoriasis, psoriasisartrit och anky-loserande spondylit. Prekliniska resultat tyder på att Nuevolutions föreningar, vid applicering på hud, har liknande effekt som injicerade antikroppar mot IL-17A. Resultaten är ännu tidiga men vi ser projektet som ett ”guldägg” med potential att sälja för mångmiljardbelopp i USD räknat om den fortsatta utvecklingen blir framgångsrik. För bolagets program inom RORγt-hämmare har utvecklingstiden förlängts efter bakslag för liknande projekt inom området. Vi bedömer att det sannolikt även påverkar timingen av en möjlig milstolpsersättning från partnern Almirall. Det understryker behovet av att nya intäktsgenererande avtal med tillkommande förskottsbetalningar kan träffas det närmaste året. Bolaget uppger att flera diskussioner pågår med potentiella samarbetspartners och BET-BD1-programmet är i våra ögon en stark kandidat för utlicensiering.

Vi bedömer att portföljen har stärkts och breddats det senaste halvåret vilket ger ett positivt värdebidrag. I gengäld gör vi mer försiktiga antaganden för RORγt-hämmar¬programmen och justerar även för utspädning i sommarens riktade emission. Det motiverade värdet sjunker netto till 24,2 kr (26,2).

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

"Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera