• news.cision.com/
  • Nuevolution/
  • En Nuevolution BET BD1-selektiv hämmare visar potentiell anti-cancer effekt med immunterapi i en musmodell av kolorektal cancer

En Nuevolution BET BD1-selektiv hämmare visar potentiell anti-cancer effekt med immunterapi i en musmodell av kolorektal cancer

Report this content

Stockholm, 21 februari 2019. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) tillkännagav idag första prekliniska djurdata som tyder på en potentiell positiv synergistisk anti-cancer effekt av att kombinera Nuevolutions BET BD1-förening, NUE20798 med en antikroppsimmunterapi.

Nuevolution har utvecklat potenta och selektiva föreningar med en godartad säkerhetsprofil som riktar sig mot den första bromodomänen av BET-familjen av proteiner. Tidigare data från programmet har identifierat att specifika gener som är ansvariga för fibros i människa undertrycks kraftigt av våra BET BD1-hämmare, vilket därmed stödjer en potentiell användning för sådana hämmare vid behandling av fibrotiska sjukdomar i människa.

Baserat på dessa preliminära data har Nuevolution nu initierat ytterligare cancermodellstudier genom att använda NUE20798 för att undersöka dosberoende effekt och biomarkörsvar på tumörfibros. Om även dessa studier är positiva kan sådana ytterligare data utvidga utvecklingsalternativen för Nuevolutions BET BD1-program inom olika kombinationer av cancerbehandlingar, vilket kompletterar den nuvarande vägen inom fibrotiska sjukdomar och atopisk dermatit.

Om studien:

Flera cancerformer har en hindrande skyddsfibros som omger tumörerna, vilket kan minska effekten av många cancerbehandlingar. Baserat på positiva anti-fibrotiska data från BET BD1-hämmare initierade Nuevolution testning av NUE20798 i kombination med en antikroppsinriktad PD1 (immunterapi-kontrollhämmare, som aktiverar immunsvar mot tumörcellerna) för att undersöka potentialen för minskning av cancerfibros och därigenom ökad anti-cancereffekt, i en musmodell av kolorektal cancer.

I den syngena prekliniska cancermodellen undersöktes effekten på tumörtillväxt av antingen anti-PD1-antikropp (immunterapi) eller NUE20798 som administrerades som monoterapi eller som kombinationsbehandling. Medan NUE20798, som förväntat, inte hade någon effekt på tillväxten av de implanterade tumörcellerna som enstaka agent, tyder kombinationen med en anti-PD1-hämmare på en potentiell förstärkande effekt av NUE20798 på anti-PD1. Dessa preliminära data kan hävda att NUE20798, eventuellt genom att motverka tumörfrämjad fibros, kan ha en potentiell synergistisk effekt i kombination med immunterapi, vilket resulterar i minskad tumörtillväxt. Det indikativt positiva resultatet av denna studie ligger i linje med våra data som stödjer både en anti-fibrotisk mekanism hos våra BET BD1-hämmare samt potentiella framtida behandlingsalternativ för svåra fibrossjukdomar i människa och som kombinationsbehandling för flera cancerformer med höga fibrosnivåer, som cancer i bukspottskörteln.

För mer information, kontakta gärna:

Thomas Franch, CSO

Tel: +45 3913 0922

Email: tf@nuevolution.com

Johnny Stilou, CFO

Tel: +45 8877 5973

Email: jost@nuevolution.com 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdag 21 februari 2019, 14.00 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Dokument & länkar