Fredrik Arp föreslås som ny styrelseledamot i Nuevolution AB (publ)

Stockholm, 30 oktober 2017 – Valberedningen i Nuevolution AB (publ) föreslår till en extra bolagsstämma att Fredrik Arp väljs in som styrelseledamot och att styrelsen därmed utökas från fem till sex personer. Bolaget avser att inom kort kalla aktieägarna i Nuevolution AB (publ) till en extra bolagsstämma i Stockholm.

Nuevolution står inför ett listbyte från Nasdaq First North Premier till Nasdaq Stockholms huvudlista. Detta meddelades i ett pressmeddelande den 18 september 2017 och utgör en del av företagets strategi ”Grand Plan – mot nya horisonter”.

”En notering på Nasdaq Stockholms huvudlista är ett stort steg för Nuevolution. I den miljön vill vi även förstärka styrelsen med den erfarenhet från stora börsnoterade bolag som Fredrik Arp har”, säger David Sonnek, ordförande i Nuevolutions valberedning.

Fredrik Arp, 64 år, är en av Sveriges mest rutinerade företagsledare. I hans senaste operativa roll var han VD och koncernchef för Volvo Cars. Han har även varit VD och koncernchef för Trelleborg och PLM. Fredrik Arp har betydande erfarenhet inom medicintekniska området bl.a. som tidigare styrelseledamot i Getinge AB (publ) och Mediplast AB samt i sin roll som ordförande i Nolato AB (publ). Han är ekon. dr. h.c. vid Lunds Universitet där han även är ordförande i Rådgivande kommittén vid Lunds Ekonomihögskola (en del av Lunds Universitet).

”Nuevolution verkar inom ett mycket intressant område och jag har största respekt för vad bolaget hittills åstadkommit inom teknologi och forskning. Inte minst har bolagets affärsidé, driv och resultat imponerat på mig. Det är med stor glädje jag accepterar nomineringen som ledamot av styrelsen och jag ser fram emot att bidra till bolaget med mina erfarenheter”, säger Fredrik Arp.

”Vårt bolag står inför en ny fas. Därför är det mycket glädjande att vi knyter en så erfaren och kompetent person som Fredrik Arp till vår styrelse. Fredrik Arp kommer att bidra med sitt internationella nätverk, sitt djupa industriella och finansiella kunnande och därmed bidra till att ta Nuevolution till en ny nivå”, säger Stig Løkke Pedersen, ordförande för Nuevolution.

För mer information, kontakta:

David Sonnek, ordförande i Nuevolution AB (publ):s valberedning

Telefon: +46 70 265 79 20

E-post: david.sonnek@seb.se 

Stig Løkke Pedersen, ordförande för Nuevolution AB (publ)

Telefon: +45 4086 4151

E-post: slp@stigloekkepedersen.dk 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndag 30 oktober 2017 kl. 8.45 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Taggar:

Om oss

"Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera

Dokument & länkar