Nuevolution AB (publ) årsredovisning för 2018 nu tillgänglig

Report this content

Stockholm, 4 april 2019. Nuevolution AB (publ) årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.nuevolution.com).

För mer information, kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Tel: +45 7020 0987

Email: ahg@nuevolution.com

Johnny Stilou, CFO

Tel: +45 7020 0987

Email: jost@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 4 april 2019 kl. 18.00 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Dokument & länkar