Nuevolution AB (publ) meddelar offentliggörande av rapport för det fjärde kvartalet och tillhörande webbsända telefonkonferens

Nuevolution AB (publ) meddelar offentliggörande av rapport för det fjärde kvartalet och tillhörande webbsända telefonkonferens

Stockholm, 30 augusti 2017 – Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) offentliggör idag att bolaget kommer att presentera kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2015/16 onsdagen den 6 september 2016, kl. 8:30 CEST.

Den 6 september kl. 14.00 CEST kommer bolagets verkställande ledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av forskningsprogrammen och partnerskapsaktiviteter. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

LIVE-deltagande onsdag 6 september 2016 14:00 CEST

Telefonnummer:

SE: +46 85 664 2692

DK: +45 3544 5579

UK: +44 20 3008 9804

US: +1 855 7532 235 

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com 

INSPELNING av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com 

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Telefon: +45 7020 0987

E-post: ahg@nuevolution.com 

Henrik D. Simonsen, CFO

Telefon: +45 3913 0947

E-post: hs@nuevolution.com 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag 30 augusti 2017 kl. 11.00 CEST.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Taggar:

Om oss

"Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera

Dokument & länkar