• news.cision.com/
  • Nuevolution/
  • Nuevolution AB (publ) meddelar offentliggörande av rapport samt webbsänd video konferens för det tredje kvartalet 2018

Nuevolution AB (publ) meddelar offentliggörande av rapport samt webbsänd video konferens för det tredje kvartalet 2018

Report this content

Stockholm, 21 november 2018 – Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) offentliggör idag att bolaget kommer att presentera resultatet för det tredje kvartalet 2018 onsdagen den 28 november 2018, efter kl. 18.00 CET.

Torsdagen den 29 november kl. 9.00 CET kommer bolagets koncernledning att hålla en videokonferens vid Redeye i Stockholm med en presentation av resultatet samt en uppdatering av partnerskapsaktiviteter och pipelineprogram. Deltagande i konferensen görs genom följande link:

Deltagande LIVE torsdagen den 29 november 2018 kl. 9.00 CET

https://www.redeye.se/live/nuevolution-q3-2018 

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända videokonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.redeye.se.

För mer information kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Telefon: +45 3913 0902

E-post: ahg@nuevolution.com 

Johnny Stilou, CFO

Telefon: +45 8877 5973

E-post: jost@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdag den 21 november 2018 kl. 18:00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Dokument & länkar