Nuevolution AB (publ) meddelar offentliggörande av rapport samt webbsänd videokonferens för det första kvartalet 2019

Stockholm, 15 maj 2019 – Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) offentliggör idag att bolaget kommer att presentera resultatet för det första kvartalet 2019 onsdag den 22 maj 2019, efter kl. 18.00 CET.

Torsdag den 23 maj 2019 kl. 15.00 CET kommer bolagets koncernledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av partnerskapsaktiviteter och pipelineprogram. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

Deltagande LIVE torsdag den 23 maj kl. 15.00 CET

Telefonnummer:

SE: +46 85 05 58 352

DK: +45 7815 0108

UK: +44 33 3300 9030

US: +1 833 5268 380

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Telefon: +45 3913 0902

E-post: ahg@nuevolution.com

Johnny Stilou, CFO

Telefon: +45 8877 5973

E-post: jost@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdag den 15 maj 2019 kl. 18:00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Dokument & länkar