Nuevolution AB (publ) publicerar resultatet för det första kvartalet 2019

Report this content

Stockholm, 22 maj 2019. Nuevolution AB (publ) publicerar resultatet för det första kvartalet 2019. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida (www.nuevolution.com). Följande är tagit direkt från kvartalsrapporten.

Finansiell sammanfattning

Januari - mars
MSEK 2019 2018
Intäkter från avtal med kunder 14,1 8,3
Totala rörelsekostnader -27,2 -31,3
Rörelseresultat -13,0 -22,8
Periodens resultat -12,0 -21,3
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,24 -0,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten -24,6 -25,6
Likvida medel 86,2 90,8

Verksamhets- och F&U-sammanfattning

  • Prekliniska nyckelmilstolpar uppnådda i samarbetet mellan Nuevolution och Almirall efter framgångsrikt slut­förande av omfattande prekliniska forskningsstudier. Efter flera positiva granskningar fortsätter RORγt program­met i partnerskap med Almirall mot klinisk prövning och visar “best-in-class” potential
  • De två cancerprogrammen med Amgen ”opt-in” fortsätter att utvecklas positivt
  • Nuevolutions kandidat för BET-BD1-hämmare, NUE20798, uppvisar kraftig effekt på både sjukdoms- och biomarkörnivåer i musmodell för atopisk dermatit
  • NUE20798 visar lovande in vivo-säkerhet efter 11 dagars oral dosering
  • Mycket potenta Nuevolution IL-17A blockerare med antikroppsliknande bindningsegenskaper testas för närvarande i psoriasmodell med hudexplantant från människa

“Under kvartalet har våra partnerskap med Almirall utvecklats mycket bra, vilket ledde till att en viktig milstolpe nåddes i samarbetet. Under det första kvartalet 2019 nominerade vi även kandidaten för läkemedelsutveckling i programmet för bromodomän BET BD1-selektiva hämmare (fibros, atopisk dermatit, eventuellt immunterapi). Med tre program på kandidatstadiet och tre välfungerande partnerskap är jag också glad över att se de positiva framstegen i våra diskussioner för nästa värdefulla partnerskap” säger Alex Haahr Gouliaev CEO

Händelser som har inträffat mellan den 31 mars och 22 maj 2019

9 maj 2019: Nuevolutions BET-BD1 selektiva hämmare och kandidatförening, NUE20798, visar positiv effekt på sjuk­domsscoring och biomarkörnivå i en musmodell för atopisk dermatit (eksem)

Torsdag den 23 maj 2019 kl. 11.00 CET kommer bolagets koncernledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av partnerskapsaktiviteter och pipelineprogram. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

Var vänlig observera ny tid för telefonkonferensen

Deltagande LIVE torsdag den 23 maj kl. 11.00 CET

Telefonnummer:

SE: +46 85 05 58 352

DK: +45 7815 0108

UK: +44 33 3300 9030

US: +1 833 5268 380

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Telefon: +45 3913 0902

E-post: ahg@nuevolution.com

Johnny Stilou, CFO

Telefon: +45 8877 5973

E-post: jost@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdag 22 maj kl. 07.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Dokument & länkar