Nuevolution erhåller licensavgift på 750 000 USD

Stockholm den 3 januari 2018. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) informerade idag att Janssen Biotech, ett av läkemedelsbolagen inom Johnson & Johnson, har utnyttjat möjligheten att licensiera ett av forskningsprogrammen inom ramen för det samarbete inom multimål som ingicks mellan parterna i oktober 2015 – ett samarbete som sedan dess har utökats i april 2016 och maj 2017.

Programmet, som har licensierats till Janssen Biotech, avser ett sjukdomsmål inom det terapeutiska området anti-infektioner. Nuevolution kommer initialt att erhålla en licensavgift på 750 000 USD (6,11 MSEK) för licensiering av forskningsprogrammet till Janssen. Nuevolution är berättigat att erhålla framtida milstolpsbetalningar efter att angivna milstolpar uppnåtts under den fortsatta forskningen, den prekliniska och kliniska utvecklingen samt kommersialiseringen. Dessutom har Nuevolution rätt att erhålla royalties vid nettoförsäljning av produkter som kan kommersialiseras.

Detta markerar slutförandet av det arbete som skulle utföras av Nuevolution inom detta program. Janssen Biotech ansvarar nu, för egna kostnader, för fortsatt forskning, preklinisk och klinisk utveckling samt kommersialisering av programmet.

Janssens beslut att licensera programmet för mål inom anti-infektion gjordes efter att man framgångsrik nått potent aktivitet för tre kemiska serier av hög kvalitet. Dessa identifierades av Nuevolution genom bolagets egen plattform för läkemedelsupptäckt Chemetics®, vilken omfattar mer än 40 biljoner föreningar tillgängliga för screening av sjukdomsmål.

"Vi är mycket glada över att de högkvalitativa föreningar som identifierats i detta utmanande program från vår Chemetics®-plattform antogs av Janssen", säger Thomas Franch, CSO vid Nuevolution. "Nästa utvecklingssteg kring dessa föreningar vilar nu på vår partner, och det är vår förhoppning att föreningarna kommer att bidra till en framgångsrik utveckling av detta program och även leda till en ny effektiv anti-infektionsbehandling."

För mer information, kontakta gärna:

Thomas Franch, CSO

Tel: +45 7020 0987

Email: tf@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO

Tel: +45 3913 0947

Email: hs@nuevolution.com

Om Chemetics®

Nuevolutions plattformsteknologi Chemetics® omfattar egna metoder som möjliggör DNA-kodning av sammansatta bibliotek för snabb och kostnadseffektiv screening av sjukdomsmål och optimering för utvecklingskandidater. För mer information se Nuevolution hemsida: www.nuevolution.com.

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag kring små molekyler för läkemedelsupptäckt, grundat 2001, med huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar med sin egen plattform för upptäckts och program med läkemedels- och bioteknikföretag för att söka nytta för patienter som behöver nya medicinska behandlingsalternativ. Nuevolutions interna program är inriktade på terapeutiskt viktiga mål inom inflammation, onkologi och immuno-onkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande onsdag den 3 januari 2018 kl. 14:45 (CET).

Nuevolution AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm, Sverige (ticker: NUE.ST). Redeye AB är Certified Adviser till Nuevolution AB (publ). Mer information om Nuevolution finns på: www.nuevolution.com.

Taggar:

Om oss

"Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera

Dokument & länkar