Nuevolution kommer att presentera nya data för sitt BET BD1-program vilka stödjer förståelsen för den biologiska verkningsmekanismen

Stockholm den 27 oktober 2017. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) tillkännagav idag att Søren Jensby Nielsen, Director of Biology, kommer att presentera nya data om Nuevolutions selektiva bromodomän BET BD1-hämmare vid 5th Annual Meeting of the Cytokine and Interferon Society, som arrangeras 29 oktober - 2 november i Kagasawa, Japan.

Vid konferensen kommer nya data om Nuevolutions selektiva bromodomän BET BD1-hämmare, NUE7770, att presenteras. Det inkluderar profiler för genuttryck som visar selektiv och potent hämning av en liten och vald uppsättning av immunrelaterade gener. Dessa data stödjer den godartade säkerhetsprofil som observerats med Nuevolutions BET BD1-selektiva hämmare samt lägger fram en möjlig koppling mellan selektiv BET BD1-hämning samt den effekt som observerats i flera modeller för muskelsjukdomar som lupus, psoriasis och fibros. De nya uppgifterna förväntas guida och stödja Nuevolutions beslut kring valet av optimala indikationer för att utveckla programmet vidare.

Dr Jensby kommer att presentera dessa nya data tillsammans med tidigare beskrivna data från Nuevolutions program för selektiva bromodomänhämmare BET BD1 (inflammation och autoimmuna sjukdomar) vilka visar in vitro/in vivo-effektivitet samt goda säkerhetsdata för NUE7770 och andra relaterade föreningar i programmet.

De potenta och BET BD1-selektiva föreningarna i detta program identifierades ursprungligen med användning av Nuevolutions egenutvecklade Chemetics®-teknologi, och programmet är för närvarande i preklinisk utveckling för potentiell tillämpning vid flera inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar.

Presentationen finns tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com

För mer information, kontakta gärna:

Thomas Franch, CSO

Tel: +45 7020 0987

Email: tf@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO

Tel: +45 3913 0947

Email: hs@nuevolution.com 

Om Chemetics™ 

Nuevolution Chemetics™-plattformsteknologi omfattar egenutvecklade metoder som möjliggör DNA-kodning av sammansatta bibliotek för snabb och kostnadseffektiv screening av sjukdomsmål. Nuevolution producerar årligen upp till åtta Chemetics™-bibliotek. För mer information se Nuevolution hemsida: www.nuevolution.com.

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredag 27 oktober 2017 kl. 16.00 CEST.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Taggar:

Om oss

"Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera

Dokument & länkar