Nuevolution utser Dr. Paul Scigalla till Chief Medical Officer på konsultbasis

Stockholm, 23 januari 2018. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) tillkännagav idag utnämningen av professor Paul Scigalla MD, PhD, som ny rådgivare för att stödja Nuevolution i rollen som Chief Medical Officer på konsultbasis.

Dr. Scigalla är läkare och forskare inom medicin med över 30 års erfarenhet av klinisk utveckling inom flera terapeutiska områden. Som chef för klinisk forskning för nefrologi, onkologi och benmetabolism vid Boehringer Mannheim GmbH var han ansvarig för den prekliniska och kliniska utvecklingen av erytropoietin och godkännande av ibandronat för behandling av osteoporos och benmetastaser. Han tjänstgjorde senare som chef för Global Development Therapeutics och Executive Vice President vid SUGEN, Inc., som ansvarig för den kliniska utvecklingen av flera hämmare av receptortyrosinkinas, inklusive sunitib (Sutent®) samt som chef för forskning inom onkologi vid Pharmacia/Pfizer Bedminster, New Jersey. Sedan augusti 2003 har han tjänstgjort som konsult för flera läkemedelsföretag i USA, Japan och Europa. Dr. Scigalla fick sin medicinska utbildning vid universitetet i Humboldt och utnämndes till professor i medicin vid universitetet i Heidelberg 1992.

Dr. Scigalla kommer att stödja Nuevolutions team när det gäller planering och genomförande av preklinisk och klinisk utveckling av Nuevolutions egna program.

"Vi är glada över att ha Pauls kompetens för att stödja utvecklingen av våra prekliniska och kliniska program", säger Thomas Franch, CSO vid Nuevolution CSO. "Paul har en enorm erfarenhet av läkemedelsupptäckt och utveckling inom flera terapeutiska områden, vilket kommer att hjälpa våra nuvarande och framtida insatser inom prekliniska program, regulatoriska aktiviteter samt kliniska studier i människa".

"Jag är mycket imponerad över vad företaget har presterat och deras växande pipeline, och jag ser fram emot att hjälpa till att utveckla intressanta Nuevolution-program till klinisk utveckling", kommenterar Dr. Paul Scigalla.

För mer information kontakta gärna:

Thomas Franch, CSO

Tel: +45 7020 0922

E-mail: tf@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO

Tel: +45 3913 0947

E-mail: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag kring små molekyler för läkemedelsupptäckt, grundat 2001, med huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar med sin egen plattform för upptäckts och program med läkemedels- och bioteknikföretag för att söka nytta för patienter som behöver nya medicinska behandlingsalternativ. Nuevolutions interna program är inriktade på terapeutiskt viktiga mål inom inflammation, onkologi och immuno-onkologi.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande tisdag den 23 januari 2018 kl. 11:00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm, Sverige (ticker: NUE.ST). Redeye AB är Certified Adviser till Nuevolution AB (publ). Mer information om Nuevolution finns på: www.nuevolution.com.

Taggar:

Om oss

"Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera

Dokument & länkar