Nuevolution utvidgar sin patentportfölj

Nuevolution AB (publ) förvärvar samtliga rättigheter till en serie patent som kräver prioritet från den danska ansökan PA 2004 01809. Ägarskapet av patentet har tidigare varit omstritt, där både Nuevolution och Henrik Pedersen och hans firma Chemgene ApS hävdat sig vara den rätte ägaren till hela patentfamiljen.

Alla rättigheter till patentfamiljen har tilldelats Nuevolution mot betalning av totalt 200 000 DKK till Henrik Pedersen och hans företag Chemgene ApS.

I samband med överenskommelsen mellan parterna har parterna avstått från samtliga fordringar gentemot den andra parten i den pågående tvisten angående äganderätt m.m. hos danska Sø- og Handelsretten, och därmed upphör tvisten nu.

Om Nuevolution  

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com. 

Dokument & länkar