• news.cision.com/
  • Nuevolution/
  • Nuevolutions BET-BD1 selektiva hämmare och kandidatförening, NUE20798, visar positiv effekt på sjukdomsscoring och biomarkörnivåer i en musmodell för atopisk dermatit (eksem)

Nuevolutions BET-BD1 selektiva hämmare och kandidatförening, NUE20798, visar positiv effekt på sjukdomsscoring och biomarkörnivåer i en musmodell för atopisk dermatit (eksem)

Report this content

Stockholm, 9 maj 2019. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) informerade idag slutförandet av positiv data för NUE20798 från en musmodell för atopisk dermatit (eksem) som visar reducering i både sjukdoms- och kliniska biomarkörnivåer. Inga negativa effekter observerades på antalet blodplättar (så kallade trombocytopeni) när Nuevolutions selektiva bromodomänhämmare NUE20798 användes.

Nuevolution har utvecklat potenta och selektiva föreningar med en godartad säkerhetsprofil som inriktar sig på den första bromodomänen i BET-familjen av proteiner, och nominerade nyligen NUE20798 som sin utvecklingskandidat.

Den nuvarande modellen och vår insamlade data bekräftar en potent effekt av NUE20798 på CCL2-kemokinbiomarkören, vilken är relevant för atopisk dermatit, fibrotiska sjukdomar inklusive potentiellt cancerfibros.

"Vi tycker att resultaten av denna studie är mycket glädjande, eftersom vi ser god effekt av NUE20798 i en atopisk dermatitmodell, som stöds av potent CCL2-hämning, samtidigt som det inte finns några tecken på att vår förening har en negativ påverkan på nivån för blodplättar", säger Thomas Franch, CSO vid Nuevolution.

Baserat på flera positiva programdata i musmodeller för effekt utan observationen av den typiska negativa toxiciteten som ses vid icke-selektiv BET-hämning fortsätter Nuevolution sin programutveckling för att förbereda för klinisk testning i människa inom fibrossjukdomar och atopisk dermatit.

Som ett nästa steg har NUE20798 nu gått in i första delen av en utökning av föreningsmaterial med avsikt att inleda säkerhetsstudier innan framtida klinisk testning i människa.

Ytterligare detaljerad information

Tidigare data stödjer en potent undertryckning av NUE20798 för CCL2-kemokinproduktion från stimulerade hudceller av människa (keratinocyter) som liknar tecknen på atopisk dermatit. Baserat på de positiva in vitro-data om keratinocyter genomförde Nuevolution denna in vivo-testning av NUE20798 för effekt i den Calcipotriol-inducerade atopiska dermatit-musmodellen. Efter 11 dagars oral dosering med NUE20798 observerades minskning av sjukdomsnivå och potent undertryckning av CCL2-sjukdomen för samtliga tre doseringsnivåer [3, 10 och 30 mg/kg, två gånger dagligen]. Ytterligare säkerhetsutvärdering i studien baserad på antalet blodplättar, en väl etablerad säkerhetsrisk för icke-selektiva BET-hämmare, visade ingen negativ effekt på antalet blodplättar även vid den högsta dosen av NUE20798.

Mer än 13 miljoner (diagnostiserade) patienter världen över drabbas av atopisk dermatit och marknaden beräknas växa till 9,5 miljarder USD år 2020. Marknadsmöjligheten vid behandling av fibrotiska sjukdomar, som idiopatisk lungfibros (IPF) och sklerodermi (SSc) är därför också mycket attraktiv. IPF-marknaden förväntas öka med cirka 7,5% till 3,5 miljarder USD år 2024, medan en tillväxt på cirka 5% förväntas i SSc.

För mer information kontakta gärna:

Thomas Franch, CSO

Tel: +4539130922

E-mail: tf@nuevolution.com

Johnny Stilou, CFO

Tel: +45 8877 5973

E-mail: jost@nuevolution.com 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdag 9 maj 2019, 08.00 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Dokument & länkar