Nuevolutions styrelse föreslås minska från sex till fem medlemmar. Fredrik Arp ställer inte upp för omval

Stockholm, 24 april 2018 – Fredrik Arp har idag informerat Nuevolution AB:s valberedning att han har beslutat att inte ställa upp för omval till Nuevolution AB:s styrelse vid den kommande årsstämman den 28 maj 2018. Valberedningen har noterat och godkänt Fredrik Arps beslut. Därför föreslår valberedningen att antalet styrelseledamöter minskas från sex till fem vid nästa årsstämma, den 28 maj 2018. Av praktiska skäl har det överenskommits att Fredrik Arp lämnar styrelsen från och med idag.

För mer information kontakta:

Stig Løkke Pedersen, ordförande för Nuevolution AB (publ)

Tel.: +45 4086 4151

Email: slp@stigloekkepedersen.dk

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdag 24 april 2018 kl. 17.30 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Om oss

"Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera

Dokument & länkar