Fonderna för samlarobjekt fortsätter att öka i värde

Report this content

Numisbing AB (publ) rapporterar om tre klasser av fonder som Numisbing AB (publ) investerar i. Det finns tre olika klass av ”Collectibles Fund” med separat portofolio.  Under augusti månad har klass A och B ökat med vardera +1,14 procent med sitt innehav och klass C ökat med +1,07 procent. ”Collectibles Fund” används för att förvärva mer numismatiska objekt till den befintliga portföljen.

-"Tack vare det höga intresset på samlarmarknaden under några år uppvisar fonden en mycket stark tillväxt med över 28 procent under 2018 och en tillväxt på 18 procent under de första åtta månaderna under 2019. En stor del av Numisbings innehav av samlarobjekt går via fonden" sade Numisbing grundare och ordförande, Ramkumar Sarangapani.

CLASS 'A' NAV har utvecklats med $151.3084 (+1.14%) under augusti månad.
CLASS 'B' NAV har utvecklats med $150.1746 (+1.14%) under augusti månad.

CLASS 'C' NAV har utvecklats med $148.4674 (+1.07%) under augusti månad.

Det ska också noteras att Numisbing Limited, som är dotterbolaget till Numisbing AB (publ), fungerar som investeringsrådgivare till samlarfonden.

Tillväxten i Numisbing

Bolaget växer mycket snabbt och dubblade nästan sin omsättning från 19 miljoner kronor 2017 till 37 miljoner kronor 2018. Tillväxten är alltjämt mycket stark under 2019 och ledningen i bolaget hoppas även detta år på en fördubbling av omsättningen. Eftersom Numisbing äger stora andelar i fonden på Kayman öarna ökar därmed också värdetillväxten i Numisbing.  Numisbing står nu inför en börsnotering vid Nasdaq i Stockholm och skall gå igenom prövning inför notering med Certified Advisor i Sverige. Någon nyemission i samband med noteringen kommer inte att ske. Det finns få noterade bolag som specialiserat sig främst kring sällsynta och antika mynt och andra unika samlarobjekt. Alla investeringar i antika mynt och samlarobjekt sker via fonden.

Investeringsmarknaden

Investeringsintresset kring historiska mynt har ökat de senaste åren, och den internationella aktiemarknadens investerare söker efter fler diversifierade investeringsportföljer. I takt med oro på de globala aktiemarknaderna söker investerare efter mer värdebeständiga investeringsobjekt och därmed ökar prissättningen på dessa objekt vilket främst är historiska mynt.  

Om Collectibles Fund:

Collectibles Fund Segregated Portfolio, som förvaltas av Cabaritta Funds SPC, är en sluten fond som finns vid Caymanöarna sedan 2017. Fondens mål är värdera och uppskatta tillgångar inom dess samlarområde och investerar främst i samlarobjekt och konstverk, med inriktning på en historisk årlig avkastning på över 20 procent. Under 2019 hade fonden en tillväxt om 28 procent. För närvarande har fonden sex olika tillgångsklasser med separata portföljer baserat på olika typer av investeringar.

För mer information, kontakta:                                                                                                                             

Ramkumar Sarangapani, Styrelseordförande Numisbing AB, Tel. +971 50 588 1838, ramkumar@numisbing.com, eller
Jan Rejdnell Investor Relations (IR) Tel. + 46 () 0708-14 44 00,
jan@delecta.se .

Om NUMISBING:

NUMISBING AB (www.numisbing.se) är ett Numismatics & Arts-bolag med huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har sin operativa verksamhet i Dubai, Förenade Arabemiraten, som för närvarande är på väg att noteras på Nasdaq First North Stock Exchange i Stockholm, Sverige. Sedan starten 2012 har Numisbing vuxit till ett ledande Numismatiks-företag i Mellanöstern-regionen med en marknadsandel om nära 75 procent. Under hösten har Numisbing AB för avsikt att ansöka om listning vid Nasdaq, First North i Stockholm. Mer information vid www.numisbing.se.

Taggar:

Dokument & länkar