Fonderna för samlarobjekt på väg att slå nya rekord

Report this content

Numisbing AB (publ) rapporterar om tre klasser av fonder som Numisbing AB (publ) investerar i. Det finns tre olika klass av ”Collectibles Fund” med separat portofolio.  Under augusti månad har klass A och B ökat med vardera +3,17 respektive 3,10 procent med sitt innehav och klass C ökat med +3,03 procent. ”Collectibles Fund” används för att förvärva mer numismatiska objekt till den befintliga portföljen. Tillgångar i fonden överstiger nu över 5 miljoner USD.

- "Oroliga börsmarknader bidrar strakt till det höga intresset på samlarmarknaden. Fonden för samlarobjekt uppvisar en mycket stark tillväxt med över 28 procent under 2018 och en tillväxt på 21 procent under de första nio månaderna under 2019. Mycket talar för att vi når upp till förra årets rekordnivå om +28 procent. En stor del av Numisbings innehav av samlarobjekt går via fonden," sade Numisbing grundare och ordförande, Ramkumar Sarangapani.

Utveckling av “Collectibles Fund” NAV fram till sista september 2019.

KLASS 'A' NAV har utvecklats med 1 560,993 USD (jämfört med augusti + 3.17%)

Under året har Klass C ökat med + 21.62 procent.

KLASS 'B' NAV har utvecklats medl 1 548,366 USD (jämfört med augusti + 3.10%)

Under året har Klass B ökat med + 21.18 procent.

KLASS 'C' NAV har utvecklats med 1 529,830 USD (jämfört med augusti + 3.04%)

Under året har Klass C ökat med + 20.29 procent.

Det totala värdet i fondens tillgångar har i september 2019 nått en ny milstolpe om 5 miljoner USD.

Den totala investeringen från NUMISBING GROUP i fonden är 2,40 miljoner USD (2 miljoner USD av NUMISBING AB och 400K USD av Numisbing Ltd).

Den totala orealiserade vinsten för NUMISBING GROUP från september 2019 är 16 069 195 USD (för NUMISBING AB är det 8 688 346 USD och för NUMISBING LTD är det 7 380 849 USD).

Bifogade det aktuella informationer avseende NUMISBING AB & NUMISBING LTD, inklusive bokföringsöversikten för kollektiva tillgångar har erhållits från fondadministratören.

Det ska också noteras att Numisbing Limited, som är dotterbolaget till Numisbing AB (publ), fungerar som investeringsrådgivare till samlarfonden.

Tillväxten i Numisbing

Företaget växer mycket snabbt och nästan fördubblade sin omsättning från 19 miljoner SEK 2017 till 37 miljoner 2018. Tillväxten är fortfarande mycket stark under 2019 och företagsledningen hoppas också kunna fördubbla försäljningen i år. Eftersom Numisbing äger stora innehav i fonden på Caymanöarna ökar också värdetillväxten i Numisbing. Numisbing står nu inför en börsnotering vid Nasdaq i Stockholm och kommer att genomgå testning med Certified Advisor i Sverige. Ingen nyemission i samband med noteringen kommer att äga rum. Det finns få börsnoterade företag som huvudsakligen specialiserar sig på sällsynta och antika mynt och andra unika samlarobjekt. Alla investeringar i antika mynt och samlarföremål görs genom fonden.

Investeringsmarknaden

Investeringsintresset kring historiska mynt har ökat de senaste åren, och den internationella aktiemarknadens investerare söker efter fler diversifierade investeringsportföljer. I takt med oro på de globala aktiemarknaderna söker investerare efter mer värdebeständiga investeringsobjekt och därmed ökar prissättningen på dessa objekt vilket främst är historiska mynt.  

Om Collectibles Fund:

Collectibles Fund Segregated Portfolio, som förvaltas av Cabaritta Funds SPC, är en sluten fond som finns vid Caymanöarna sedan 2017. Fondens mål är värdera och uppskatta tillgångar inom dess samlarområde och investerar främst i samlarobjekt och konstverk, med inriktning på en historisk årlig avkastning på över 20 procent. Under 2019 hade fonden en tillväxt om 28 procent. För närvarande har fonden sex olika tillgångsklasser med separata portföljer baserat på olika typer av investeringar.

För mer information, kontakta:                                                                                                                             

Ramkumar Sarangapani, Styrelseordförande Numisbing AB, Tel. +971 50 588 1838, ramkumar@numisbing.com, eller
Jan Rejdnell Investor Relations (IR) Tel. + 46 () 0708-14 44 00,
jan@delecta.se .

Om NUMISBING:

NUMISBING AB (www.numisbing.se) är ett Numismatics & Arts-bolag med huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har sin operativa verksamhet i Dubai, Förenade Arabemiraten, som för närvarande är på väg att noteras på Nasdaq First North Stock Exchange i Stockholm, Sverige. Sedan starten 2012 har Numisbing vuxit till ett ledande Numismatiks-företag i Mellanöstern-regionen med en marknadsandel om nära 75 procent. Under hösten har Numisbing AB för avsikt att ansöka om listning vid Nasdaq, First North i Stockholm. Mer information vid www.numisbing.se.

Taggar:

Dokument & länkar