Informationsmöte inför börsnotering

Report this content

NUMISBING AB (PUBL) står inför ansökan om börsnotering på Nasdaq i Stockholm. Bolaget har över 1000 aktieägare och har varit mycket lönsamt sedan starten 2012. Bolagets VD Lars Wolf  och bolagets IR-ansvarige Jan Rejdnell berättar om bolagets vision att växa i Europa med bibehållen lönsamhet som är mellan 20-30 procent. Bolaget är ett uttalat utdelningsbolag.

Informationen sker Måndagen den 9 december ca kl. 20.00 under Financial Stockholm. Lokalen är Hotel Anglais. Anmälan är obligatorisk och sker på www.delecta.se /aktuella event. Själva eventet startar redan 17.20.

Världens första banksedlar

På bilden ser vi en av världens första banksedlar. Sverige var först i världen med att ge ut banksedlar. Bakom Idén stod bankdirektören Johan Palmstruch som kom på den när banken fick akut brist på kopparmynt 1661. Fram till mitten av 1600-talet var Sverige ett banklöst land.  Men den 30 november 1656 fick Palmstruch och hans samarbetspartner ett lånebanks- och ett växelbanksprivilegium. Banken fick namnet Stockholms Banco, men har ofta kallats Palmstruchska banken. År 1659 började banken låna ut pengar och utlåningen blev 380 000 daler kopparmynt. Följande år hade den ökat till hela 830 000. Kunderna var på det klara med att deras deponerade medel skulle lånas ut av banken mot ränta och både regering och riksdag var nöjda med resultatet. Stockholms Banco visade sig fylla ett stort behov. Den anlitades flitigt i huvudstaden och avdelningskontor öppnade snart runt om i landet.

För mer information, kontakta: Lars Wolf, VD för Numisbing AB, Tel. 0705- 88 42 69, lars.wolf@numisbing.com , eller
Jan Rejdnell Investor Relations (IR) Tel. 0708-14 44 00,
jan@delecta.se .

Om NUMISBING:

NUMISBING AB (www.numisbing.se) är ett Numismatics & Arts-bolag med huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har sin operativa verksamhet i Dubai, Förenade Arabemiraten, som för närvarande är på väg att noteras på Nasdaq First North Stock Exchange i Stockholm, Sverige. Sedan starten 2012 har Numisbing vuxit till ett ledande Numismatiks-företag i Mellanöstern-regionen med en marknadsandel om nära 75 procent. Innan nyår har Numisbing AB för avsikt att ansöka om listning vid Nasdaq, First North i Stockholm. Mer information vid www.numisbing.se.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar