Numisbing AB (publ) säkrar 150 Mkr i kapitalåtagande från GEM Global Yield Fund

STOCKHOLM, 10 juni 2019 - NUMISBING AB ("Numisbing" eller "Bolaget") tillkänna gav idag att bolaget har ingått avtal om investering av kapital till bolaget med GEM Global Yield Fund LLC SCS ("GEM"), ett New York-baserad privat investeringskoncern, omfattande 150 Mkr i så kallat ”Capital Commitment”. Kapital som säkras från investeringen kommer att användas till rörelsekapital, lager, projektfinansiering och förvärv.

"Vi är väldigt nöjda med att säkerställa detta avtal med GEM Global Yield Fund", kommenterade Numisbing grundare och ordförande, Ramkumar Sarangapani.

- Enkelt uttryckt tillåter oss detta avtal att utvidga våra olika alternativ. Det ger oss de omedelbara kapitalresurser som behövs för att förbereda oss inför förväntad tillväxt inom numismatikområdet. Flexibiliteten i detta avtal ger oss större förtroende på marknaden för att arbeta upp större projekt som vi ansåg vara för svåra för oss tidigare."

  
Om investeringsavtalet

Enligt avtalets villkor är Numisbing berättigad men inte skyldig att utföra direkta placeringar för sammanlagt 150 miljoner kronor för en löptid om 3 år. Vanliga aktier i Numisbing kommer att utfärdas till GEM till ett pris per aktie som motsvarar det högsta av det prisbelopp som fastställts av Numisbing och 90% av den genomsnittliga slutkursen för stamaktier som handlas under en period om 15:e på varandra följande handelsdagar före sista dagen för den direkta placeringen. Varje placering ska vara villkorad av att antalet utgivna aktier inte överstiger 1,000 procent av den genomsnittliga dagliga volymen under samma period.

GEM kommer också att ha rätt att, men inte vara skyldig, delta i upp till 15 procent med kapital i emission eller erbjudande bolaget har lagt fram till avtalets första årsdag. GEM förpliktar sig emellertid att inte inneha mer än 19,9 procent av de totala utestående aktierna utan bolaget ger ett godkännande.

Som en del av transaktionen kommer Numisbing att emittera upp till fyra års teckningsoptioner för att köpa fyra miljoner aktier i bolaget till ett aktiekurs som motsvarar börskursens slutkurs på första handelsdagen efter avslutad ”Going Public Transaction”.

Numisbing kommer att vara skyldig att betala GEM en Placeringsavgift på 2,250,000 SEK, inte senare än 18 månader efter stängning, förändring av ägarskapet eller från 10 procent av placering. Numisbing kan välja att betala åtagandebeloppet i kontanter eller aktier.

Om GEM:
GEM (www.gemny.com), grundad 1991, är en USD 3,4 miljarders alternativ investeringskoncern som förvaltar en mångsidig uppsättning investeringsalternativ som är inriktade på tillväxtmarknader över hela världen.
GEM har slutfört 370 transaktioner i 70 länder.
GEMs investeringsalternativ ger koncernen och dess investerare en diversifierad portfölj av tillgångsklasser som spänner över hela det globala privata investeringsspektrat.
Deras fonder och investeringsalterantiv ger GEM och dess partners exponering för:
Small-Mid Cap Management Buyouts, Private Investments in Public Equities (PIPE) och val av olika venture-investeringar.
GEMs fonder är: CITIC-GEM-fonden (förfallit i december 2015), Kinderhook Industries (GEM och LP utan röstning), GEM Global Yield Fund LLC SCS, GEM India och VC Bank / GEM Mena Fund (GEM lämnade både sin GP och LP-insatser i dessa fonder 2015 och 2010).

Om NUMISBING:
NUMISBING AB (www.numisbing.se) är ett Numismatics & Arts-bolag med huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har sin operativa verksamhet i Dubai, Förenade Arabemiraten, som för närvarande är på väg att noteras på Nasdaq First North Stock Exchange i Stockholm, Sverige. Sedan starten 2012 har Numisbing vuxit till ett ledande Numismatiks-företag i Mellanöstern-regionen med en marknadsandel om nära 75 procent.
Under sommaren kommer Numisbing AB att ansöka om listning vid Nasdaq, First North i Stockholm. Mer information vid www.numisbing.se.

  
För mer information, kontakta:
Ramkumar Sarangapani, Styrelseordförande Numisbing AB, Tel. +971 50 588 1838, ramkumar@numisbing.com,
eller Jan Rejdnell Investor Relations (IR) Tel. + 46 () 0708-14 44 00, jan@delecta.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar