EU Kommissionen godkänner Nynas övertagande av basoljeproduktion i Tyskland

Stockholm, 9 september, 2013 – Nynas har nu erhållit godkännande av EU Kommissionen för att ta att ta över produktion och ansvar för en basoljeanläggning med tillhörande produktions­enheter vid Harburgraffinaderiet i Hamburg, Tyskland. Övertagandet av den första delen av verksamheten från Shell planeras till 1 januari.

Den nya produktionsanläggningen kommer att vara en av Nynas huvudanläggningar med en årlig produktion på upp till 350 000 ton per år. Detta motsvarar en fyrtio-procentig ökning av företagets specialoljeproduktion. Med det strategiska övertagandet av produktionen i Harburg kommer Nynas att i första steget växa med 90 medarbetare och sedan efter två år till omkring 220 anställda.

"Vi skrev ett avtal med Shell i december 2011 och är nu nöjda med att ha ett godkännande från EU Kommissionen. Att vi nu får in Harburg i Nynas leveranssystem är ett viktigt steg framåt i vår tillväxtstrategi ", säger Nynas VD Staffan Lennström. Vi får ökade volymer för alla produkter i vårt nuvarande utbud av nafteniska specialoljor. Med den nya kapaciteten kommer vi att kunna stärka vår leveranssäkerhet och snabbt att kunna möta våra kunders ökande behov över hela världen. "

"Under de kommande 24 månaderna ska anläggningen i Harburg konverteras till ett renodlat specialoljeraffinaderi i världsklass. Den höga standard inom säkerhet och den professionalism som vi sett hos organisationen samt den välkomnande attityden i regionen har varit viktiga för oss när vi tagit detta steg, " fortsätter Staffan Lennström.

I den första fasen, med början nästa år kommer Nynas att ta över och driva basoljeenheten och tillhörande raffinaderianläggningar, inklusive bitumenenheter, oljedepåer och pirar i den södra delen. Cirka 90 personer kommer att anställas av Nynas i detta skede.

Som förberedelse inför den andra fasen kommer en vätgasanläggning att byggas och drivas av en tredjepartsleverantör. Nynas kommer även att modifiera anläggningar för specialoljeproduktion i den norra delen.

Efter konverteringsprojektet kommer Nynas att börja driva det nu modifierade och renodlade specialoljeraffinaderiet.

Nynas kommer inte att ta över några kunder eller sälj- och marknadsföringstillgångar från Shell genom detta avtal.

Nynas är ledande när det gäller teknik och utveckling av högkvalitativa specialoljor. Företaget är väl positionerat för att kunna växa i takt med marknaden, stärka sina nuvarande produktlinjer och utforska framtida möjligheter för hållbar oljeanvändning. Under de senaste åren har Nynas öppnat kontor och distributionsterminaler på snabbväxande marknader som Kina, Sydkorea, Indien, Ryssland och flera latinamerikanska länder.

Idag är Nynas en ledande partner inom områden som transformatoroljor för världens elnät och miljöanpassade oljor för däckproduktion. I Västeuropa är Nynas en av de ledande leverantörerna av bitumen för produktion av asfalt.

För mer information, kontakta:

Hans Östlin, Kommunikationsdirektör, Nynas AB, e-mail: hans.ostlin@nynas.com
tel: 0708 93 19 75

Läs mer om Nynas på www.nynas.com

Mer om Nynas

Nynas verksamhet är inom specialoljeapplikationer – att använda olja för att skapa bestående värden. Inom verksamhetsområdet är Nynas ett teknikledande företag med ett brett produktutbud för olika användningsområden.

Nynas har 900 anställda och kontor i mer än 30 länder. Tillverkningen sker vid produktionsanläggningar i Europa och Nord- och Sydamerika. Detta i kombination med ett effektivt distributionssystem genererar en omsättning på 24 miljarder SEK och en historia av stabil tillväxt.

Nynas är ett välkänt varumärke och ledande på sina nyckelmarknader – specialoljor och bitumen.

Nynas producerar specialoljor för fyra huvudsegment världen över

  • Transformatoroljor för kylning och isolering av transformatorer. Marknaden växer då befolkningen i länder som Kina och Indien får ökat behov av elektricitet, samt när elnät moderniseras för att      möta energiutmaningarna i västvärlden.
  • Processoljor som används i gummi, tryckfärg och häft- och limprodukter.
  • Basoljor för metallbearbetning och smörjmedel, som behövs när miljontals människor i utvecklingsländer får tillgång till bilar och andra industriprodukter.
  • Däckoljor. Nynas däckoljor ger industrin möjlighet att leva upp till de allt hårdare kraven på såväl funktion som miljöanpassning.

För bitumen ligger fokus på Europa

Nynas är en ledande bitumenspecialist i Europa. De främsta marknaderna återfinns i de nordiska länderna, Storbritannien och norra Kontinentaleuropa. Nynas fokus är specialprodukter för vägindustrin. Nynas teknologi möjliggör till exempel produktion av kalla asfaltmassor och tysta beläggningar. Genom sitt omfattande depånätverk kan Nynas leverera bitumen till sina kunder var och när som helst.

Taggar: