Nynas minskar CO2 utsläppen med 12 %

Nynas raffinaderi i Nynäshamn minskar utsläppen med 20 000 ton koldioxid (CO2) eller runt 12 % per år. Detta är möjligt genom att raffinaderiet nu byter råvara för vätgastillverkningen – från nafta till naturgas. 

I dagarna invigde AGA den första anläggningen för flytande naturgas (LNG) i Sverige, med placering intill Nynas raffinaderi i Nynäshamn. I och med detta kan Nynas börja använda naturgas i framställningen av vätgas och därmed drastiskt reducera CO2-utsläppen.

– Med naturgas får vi bättre möjligheter att möta allt strängare miljökrav. Naturgasen innehåller varken svavel eller tungmetaller och ger väsentligt lägre utsläpp av kväveoxider och partiklar. För Nynas är omställningen till naturgas ett fint exempel på hur vi bidrar till en bättre miljö och samtidigt sänker våra kostnader, säger Staffan Lennström, VD på Nynas.

Efterfrågan på oljor som är anpassade till allt striktare hälso- och miljökrav ökar. Från raffinaderiet i Nynäshamn exporteras till exempel de nya miljöanpassade däcksoljorna till däcksproducenter i över hela världen. Tillgången på den vätgas som nu tillverkas av naturgas är central för Nynas specialiserade tillverkningsprocess. Vätgasen används för att ändra oljornas kemiska sammansättning och för att ta bort föroreningar.

Läs mer om Nynas på www.nynas.com

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Östlin

Kommunikationsdirektör, Nynas AB

E-post: hans.ostlin@nynas.com

Tfn: 0708-93 19 75

 

Om Nynas

Nynas är ett annorlunda oljebolag. Vår verksamhet är specialoljeapplikationer – vi använder olja för att skapa bestående värden. Inom vårt verksamhetsområde är vi världsledande. Vi har drygt 800 medarbetare, produktionsanläggningar i Europa, USA och Sydamerika och försäljningskontor i 30 länder över hela världen. Allt detta genererar en omsättning på € 2 miljarder och en stabil tillväxt För att möta nya behov och krav arbetar vi nära våra kunder för att ständigt utveckla oljans unika möjligheter. Vi kallar det – Taking oil further.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar