Nynas ökade försäljningen av däcksoljor

För helåret 2010 rapporterar specialoljebolaget Nynas en omsättning på 20 579 MSEK, en knapp ökning mot föregående år. Rörelseresultatet sjönk något i jämförelse med 2009, till 681 MSEK. Den måttliga uppgången i omsättning speglar en ojämn återhämtning på Nynas olika marknader, med stark återhämtning i Asien och en mer blandad bild i Europa. Nynas största produktområde är fortsatt bitumen som svarar för 44 procent av omsättningen, följt av nafteniska specialoljor som ökar alltmer i betydelse. 

Nyckeltal 2010 (2009)

  • Nettoomsättning MSEK 20 579 (MSEK 20 150)
  • Rörelseresultat MSEK 681 (MSEK 811)
  • Resultat efter finansiella poster MSEK 610 (MSEK 653)
  • Soliditet 39% (35%)

Återhämtningen i den globala ekonomin pressade under året upp råoljepriserna från 70 USD/fat i början av året till omkring 100 USD/fat i slutet av 2010, en utveckling som påverkar Nynas kapitalbindning. Budgetkriserna i Europa har också inneburit en utmaning för Nynas försäljning av bitumen för asfaltbeläggningar.

Nynas ser en generellt stabil efterfrågan vad gäller efterfrågan på företagets produkter, särskilt på de snabbast växande marknaderna i Asien. Inom området för nafteniska specialoljor ser Nynas att satsningen på nya miljöanpassade däcksoljor ger resultat. Under året har Nynas ingått flera avtal med ledande däcks- och polymertillverkare. Nynas öppnade också ett säljkontor i Sydkorea. Ett sex månader långt produktionsstopp på ett av Nynas partnerraffinaderier skapade dock vissa leveransproblem för en del av Nynas specialoljor.

Under 2010 har Nynas investerat i en ny vätgasanläggning i Nynäshamn som ger möjlighet till ökad produktionskapacitet. Tillgången på vätgas är central för Nynas specialiserade tillverkning av oljor för olika industriella ändamål. Nynas investerade också i ny modern emulsionsanläggning på bitumenraffinaderiet i Göteborg.

Nynas årsredovisning finns tillgänglig på www.nynas.com

För ytterliggare information, kontakta:

Staffan Lennström, vd                               Hans Östlin, Kommunikationsdirektör

Telefon: 070-602 11 75                            Telefon: 0708-93 19 75

Om Nynas

Nynas är ett annorlunda oljebolag. Vår verksamhet är specialoljeapplikationer – vi använder olja för att skapa bestående värden. Inom vårt verksamhetsområde är vi världsledande. Vi har drygt 800 medarbetare, produktionsanläggningar i Europa, USA och Sydamerika och försäljningskontor i 30 länder över hela världen. Allt detta genererar en omsättning på € 2 miljarder och en stabil tillväxt För att möta nya behov och krav arbetar vi nära våra kunder för att ständigt utveckla oljans unika möjligheter. Vi kallar det – Taking oil further.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar