Nynas tar över raffinaderi i Tyskland – trettio procent ökad produktionskapacitet för specialoljor

Stockholm, 12 december 2011 – Nynas har tecknat avtal med Shell om att ta över produktion och ansvar för en basoljeanläggning med tillhörande produktions­enheter vid Harburgraffinaderiet i Hamburg, Tyskland. Nynas är ett teknikledande företag med global verksamhet inom specialoljor.

Avtalet är föremål för prövning av Europeiska kommissionen och andra sedvanliga förvärvsvillkor.

Den nya produktionsanläggningen kommer att ge Nynas förstärkning av kapaciteten för specialoljor på upp till 330 000 ton per år. Detta motsvarar trettio procents ökning av företagets specialoljeproduktion. Med det strategiska övertagandet av produktionen i Harburg kommer Nynas att växa med omkring 220 anställda de kommande tre åren.

”Detta är ett viktigt steg i Nynas tillväxtstrategi. Med den nya kapaciteten kommer vi snabbt att kunna möta våra kunders ökande behov över hela världen”, säger Staffan Lennström, VD för Nynas.

”Harburgraffinaderiet kommer att fortsätta produktionen som i dagsläget, men inom två år kommer Nynas att ha konverterat anläggningen till ett renodlat specialoljeraffinaderi. Med en ny vätgasanläggning och ett omfattande konverteringsprogram får vi ett specialoljeraffinaderi i världsklass”, säger Staffan Lennström.

”Vi får ökade volymer för alla produkter i vårt nuvarande utbud av specialoljor. Och vi tillför nya intressanta produkter som medicinska vitoljor”, säger Per Dahlstedt, Vice President Naphthenics på Nynas.

Nynas övertagande av verksamheten baseras på ett 25-årigt leasingavtal av basoljeanläggningen i Harburg och ett antal tillhörande anläggningar. Övertagandet sker i två faser.

I den första fasen, efter Europeiska kommissionens godkännande, kommer Nynas att ta över och driva basoljeenheten och tillhörande raffinaderianläggningar, inklusive bitumenenheter, oljedepåer och pirar i den södra delen. Cirka 90 personer kommer att anställas av Nynas i detta skede.

Som förberedelse inför den andra fasen kommer en vätgasanläggning att byggas och drivas av en tredjepartsleverantör. Nynas kommer även att modifiera anläggningar för specialoljeproduktion i den norra delen, i samarbete med Shell. I den andra fasen i början av 2014 kommer Nynas att börja driva det nu modifierade och fristående specialoljeraffinaderiet. I detta steg kommer uppskattningsvis ytterligare 130 personer att anställas av Nynas.

Nynas kommer inte att ta över några kunder eller sälj- och marknadsföringstillgångar från Shell genom detta avtal.

Nynas är ledande när det gäller teknik och utveckling av högkvalitativa specialoljor. Företaget är väl positionerat för att kunna växa i takt med marknaden, stärka sina nuvarande produktlinjer och utforska framtida möjligheter för hållbar oljeanvändning. Under de senaste åren har Nynas öppnat kontor och distributionsterminaler på snabbväxande marknader som Kina, Sydkorea, Indien, Ryssland och flera latinamerikanska länder.

Idag är Nynas en ledande partner inom områden som transformatoroljor för världens elnät och miljöanpassade oljor för däckproduktion. I Västeuropa är Nynas en av de ledande leverantörerna av bitumen för produktion av asfalt.

För mer information, kontakta:

Hans Östlin, Kommunikationsdirektör, Nynas AB, e-mail: hans.ostlin@nynas.com

tel: 0708 93 19 75

Staffan Ceder, Marknadskommunikationsansvarig Naphthenics, Nynas AB, e-mail: staffan.ceder@nynas.com, tel: 0730 87 12 00

Läs mer om Nynas på www.nynas.com

Mer om Nynas

Nynas verksamhet är inom specialoljeapplikationer – att använda olja för att skapa bestående värden. Inom verksamhetsområdet är Nynas ett teknikledande företag med ett brett produktutbud för olika användningsområden.

Nynas har cirka 860 anställda och kontor i mer än 30 länder. Tillverkningen sker vid produktionsanläggningar i Europa och Nord- och Sydamerika. Detta i kombination med ett effektivt distributionssystem genererar en omsättning på € 2 miljarder och en historia av stabil tillväxt.

Nynas är ett välkänt varumärke och ledande på sina nyckelmarknader – specialoljor och bitumen.

Nynas producerar specialoljor för fyra huvudsegment världen över

Transformatoroljor för kylning och isolering av transformatorer. Marknaden växer då befolkningen i länder som Kina och Indien får ökat behov av elektricitet, samt när elnät moderniseras för att möta energiutmaningarna i västvärlden.Processoljor som används i gummi, tryckfärg och häft- och limprodukter.Basoljor för metallbearbetning och smörjmedel, som behövs när miljontals människor i utvecklingsländer får tillgång till bilar och andra industriprodukter.Däckoljor. Nynas däckoljor ger industrin möjlighet att leva upp till de allt hårdare kraven på såväl funktion som miljöanpassning.

För bitumen ligger fokus på Europa

Nynas är en ledande bitumenspecialist i Europa. De främsta marknaderna återfinns i de nordiska länderna, Storbritannien och norra Kontinentaleuropa. Nynas fokus är specialprodukter för vägindustrin. Nynas teknologi möjliggör till exempel produktion av kalla asfaltmassor och tysta beläggningar. Genom sitt omfattande depånätverk kan Nynas leverera bitumen till sina kunder var och när som helst.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar