Nynas utnämns till bästa leverantör av Pirelli

Det världsledande däckföretaget Pirelli har utsett Nynas till Best Supplier 2011, tillsammans med sju andra leverantörer. Pirellis VD Marco Tronchetti Provera delade ut utmärkelsen vid en ceremoni på företagets huvudkontor i Milano, Italien. En viktig del i utmärkelsen var Nynas snabba övergång till nyutvecklade däcksoljor inför det förbud mot högaromatiska oljor i däck som EU införde 2010. Nynas och Pirelli har nyligen tecknat ett långtgående globalt leveransavtal vilket innebär att Nynas säkerställer huvudelen av specialoljeleveranser till Pirelli under fem år.

Utmärkelsen delades ut av Pirelli för första gången i år och ska hädanefter delas ut årligen. I bedömningskriterierna utvärderades leverantörerna utifrån kvalitet, innovation, snabbhet, pris, hållbarhet, logistiknätverk och servicenivå.

– Att få den här utmärkelsen från ett världsledande däckföretag är ett kvitto på att våra satsningar inom området har varit framgångsrika. Pirelli är världsledande inom däck och de bekräftar nu vår ledande ställning inom specialoljor, säger Staffan Lennström, VD på Nynas.

Nynas har nyligen tecknat ett femårigt globalt leveransavtal med Pirelli och kommer fortsätta utveckla samarbetet för att säkerställa att Pirellis däck kan utvecklas och fortsätta hålla världsklass. Som leverantör till Pirelli ställs höga krav på både kvalitet, miljöarbete och snabba leveranser över hela världen, vilket gör att det förnyade samarbetsavtalet innebär ett erkännande för både Nynas produkter och organisation.

För ytterligare information kontakta:

Hans Östlin, Kommunikationsdirektör

E-post: hans.ostlin@nynas.com

Tel: 0708-93 19 75

Staffan Ceder, Marknadskommunikationsansvarig Napthenics

E-post: staffan.ceder@nynas.com

Tel: 0730-87 12 00

Om Nynas

Nynas är ett annorlunda oljebolag. Vår verksamhet är specialoljeapplikationer – vi använder olja för att skapa bestående värden. Inom vårt verksamhetsområde är vi världsledande. Vi har drygt 800 medarbetare, produktionsanläggningar i Europa, USA och Sydamerika och försäljningskontor i 30 länder över hela världen. Allt detta genererar en omsättning på över € 2 miljarder och en stabil tillväxt. För att möta nya behov och krav arbetar vi nära våra kunder för att ständigt utveckla oljans unika möjligheter. Vi kallar det – Taking oil further.

Prenumerera

Dokument & länkar