Sjöräddningssällskapet räddar havsmiljön i Östersjön - ett första förband på miljön

Sjöräddningssällskapets huvuduppgift är att rädda liv till sjöss. På 15 minuter från det att larmet går lämnar Sjöräddningssällskapets frivilliga besättningsmän kajen och organisationen svarar idag för 70 procent av all sjöräddning i Sverige. I samma anda satsar Sjöräddningssällskapet nu på miljöräddning i Norrköping, i syfte att kunna göra snabba insatser för djurlivet och den marina miljön.

Tack vare en donation från specialoljeföretaget Nynas, utrustas Norrköpings hamn och 25 andra stationer i Sverige med miljöräddningssläp. Parallellt utbildar Nynas Sjöräddningssällskapets personal i hur man begränsar till exempel olja i olika miljöer och situationer. Detta gör det möjligt för Sjöräddningssällskapet att aktivt delta i miljöarbetet i både sötvattens- och havsmiljö samt vara ett viktigt komplement till de andra miljövårdsresurser som finns i landet.

Miljöräddningsutrustningen i Norrköpings hamn är ett viktigt bidrag för skyddet av vattenområdet utanför Norrköping, som är hårt trafikerat av fartyg.

– Norrköping har en betydande båttrafik och då ska våra miljöräddningssläp självklart också finnas här, berättar Rolf Westerström, VD Sjöräddningssällskapet.

Miljöräddningssläpet kan snabbt göra utryckningar vid en miljöolycka och begränsa spridningen av olja från ett utsläpp. När detta väl är gjort har förhoppningsvis Kustbevakningen hunnit fram till olycksplatsen och kan inleda saneringsarbetet.

– Eftersom Sjöräddningssällskapet är en etablerad räddningsorganisation med mycket hög beredskap, kan vi snabbt vara på plats om olyckan är framme. Tidiga och kraftfulla insatser är avgörande för hur stor spridning olja eller annan typ av miljöutsläpp får. Vi kan ge ett "första förband på miljön", avslutar Rolf Westerström.

Den 22 september sjösätts miljöräddningssläpet Norrköpings hamn och visas i samband med en fiktiv miljöolycka. I samband med detta berättar Sjöräddningssällskapet om sin miljösatsning, framförallt den som sker i Norrköping. Inbjudna är bland annat Kustbevakningen, Räddningstjänsten, Kommunen och Länsstyrelsen.

För mer information, kontakta:
Anders Jönsson, Projektansvarig Sjöräddningssällskapet, 031-761 40 20
Hans Östlin, Kommunikationsdirektör Nynas AB, 0708-93 19 75

För högupplösta bilder från visningen kontakta: Hans Östlin, tfn 0708-93 19 75

FAKTA OM SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS MILJÖSATSNING

Nytt verktyg för miljöräddning
Genom Sjöräddningssällskapets dygnet-runt-jour och lokala närvaro i hela landet, kan organisationen spela en avgörande roll vid miljöutsläpp. Fram till 2011 kommer därför Sjöräddningssällskapet att förse 26 räddningsstationer med miljöräddningssläp. Dessa stationer är Strömstad, Smögen, Stenungsund, Rörö, Bua, Falsterbokanalen, Ystad, Hörvik, Kalmar, Visby, Oskarshamn, Norrköping, Nynäshamn, Stockholm, Möja, Räfsnäs, Öregrund, Gävle, Söderhamn, Sundsvall, Holmsund, Skellefteå samt Karlsborg i Vänern, Hammarö i Vättern och Munsö och Västerås i Mälaren.

Donation gör satsningen möjlig
Specialoljeföretaget Nynas har donerat 4 miljoner kronor för utrustning av 26 miljöräddningssläp som blivit över från Försvarsmaktens verksamhet. Donationen inkluderar även utbildning av de frivilliga sjöräddarna.

Vad ska miljöräddningssläpen göra?
Tiden är alltid en avgörande faktor vid såväl sjöräddnings- som miljöräddningsolyckor. Sjöräddningssällskapets målsättning är att vara på väg inom en timme efter larmet gått med 200 meter högsjöläns.

Släpen går att bogsera i hög fart till olycksplatsen. Detta för att snabbt kunna ringa in ett utsläpp eller skydda känsliga områden. Sjöräddningssällskapet ska inte sanera eller ta hand om eventuell olja, utan hindra den från att sprida sig. Man kan jämföra med att lägga ett förband på en skada. Därefter kan det ta upp emot 8 timmar innan saneringsenheter infinner sig vid olycksplatsen.

I vilka situationer kommer miljöräddningssläpen att göra nytta?
1. Om ett fartyg har gått till botten och läcker olja, kan läckaget stängas in med högsjölänsor ovanför vraket.
2. När oljeutsläpp ute till havs driver mot kusten, kan oljan ringas in innan den når land eller känslig marin natur.
3. Vid grundstötningar kan haveristen ringas in och oljeutsläpp förhindras. Länsor kan också
läggas ut som säkerhet om läckage befaras när den grundstötta båten dras loss
4. När olja i samband med trafikolycka rinner ned i vattendrag, kan länsor placeras vid dess utflöde och
förhindra spridning i sjön.

Om Sjöräddningssällskapet
Sjöräddningssällskapets båtar har frivilliga besättningar som är redo att ställa upp dygnet runt, året om. Organisationen driver räddningsstationer längs Sveriges kuster och vid insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Deras uppgift är att rädda liv, men också att leda utvecklingen av en effektiv svensk räddningstjänst till sjöss. Fartygen och besättningarna deltar även i annan hjälpverksamhet till sjöss som kan vara till nytta för allmänheten.

Snabbfakta om Sjöräddningssällskapet:
- Utför 70 % av all sjöräddning i Sverige
- Har 2 000 frivilliga besättningsmän, som ställer upp dygnet runt, året om
- Lämnar kaj inom 15 minuter vid larm
- Har 180 räddningsenheter längs kusten och i de fyra största insjöarna
- 26 miljösläp för att aktivt kunna delta i sötvatten- och havsmiljöräddningen
- Över 75 000 medlemmar
- Ideell förening sedan starten 1907
- Inga statliga bidrag - är beroende av gåvor, donationer och frivilliga insatser

Om Nynas
En del ser olja enbart som en energikälla. För Nynas är olja en förutsättning för kundernas innovativa produkter. Nynas oljor har stor betydelse för olika områden i samhället som eldistribution och annan infrastruktur, 70 % av världens el kyls av olja från Nynas. De allt hårdare miljökraven innebär ökade möjligheter på världsmarknaden för rena, specialiserade oljor. Nynas är också ledande när det gäller bindemedel till asfaltbeläggningar. För mer information, se www.nynas.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar