Asylsökande får praktik i Norrköpings, Linköpings och Söderköpings omsorg

7 stycken asylsökande har fått praktikplatser i Nytidas verksamheter inom stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning i Norrköping, Linköping och Söderköping. Detta som ett led i Ambeas, Nytidas och Vardagas projekt för att erbjuda praktik till asylsökande i samarbete med Migrationsverket.

Målet är erbjuda 2000 asylsökande praktikplatser i Vardagas äldreomsorg och Nytidas verksamheter inom funktionsnedsättning i hela Sverige under en tvåårsperiod.

− Vi vill bidra till att lösa integrationsutmaningen. Vi är därför mycket glada över att nu kunna ställa upp praktikplatser vid våra över 400 verksamheter. Vi hoppas också kunna intressera nyanlända för vård- och omsorgsyrken, säger Ambeas VD Fredrik Gren.

Nu har alltså 7 stycken asylsökande fått praktikplatser även i Norrköping, Linköping och Söderköping genom projektet. De hjälper till i det dagliga arbetet på Nytidas gruppbostäder under handledning av den ordinarie personalen. De får en värdefull inblick i svenskt samhälls- och yrkesliv och en möjlighet att börja lära sig lite svenska.

Kontakta gärna verksamhetschef Fredric Tesell, Nytida Norrköping, för mer information:

Telefon 070-221 92 45, fredric.tesell@nytida.se

Ni kan också kontakta: Projektansvarig Nina Thorén Forsanker, Vardaga/Ambea, telefon 0729-733648, nina.thoren.forsanker@vardaga.se  

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till barn, unga och vuxna med medicinsk eller social funktionsnedsättning. På våra över 350 verksamheter börjar en ny tid för våra kunder vars livskvalitet ytterst garanteras av 7 000 experter på stöd och omsorg. Tillsammans med vårt systerföretag Vardaga ingår vi i Ambea.  

Taggar:

Dokument & länkar