Nytida ASP Center får hederspris för utvecklingsarbete

Nytida ASP Center i Boden har tilldelats Nytidas hederspris för sitt omfattande utvecklingsarbete under det gångna året. Verksamhetschef Nina Morin och gruppchef Magnus Andersson fick motta priset vid en högtidlig ceremoni i Solna den 7 december. ASP Center var en av tiotalet nominerade verksamheter till Nytidas kvalitetspriser för året och erövrade sitt pris i tuff konkurrens.

ASP Center i Boden är både ett boende, ett HVB och en gruppbostad i ett. Målgruppen är personer med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD/ADD, Aspergers syndrom och högfungerande autism.

På ASP Center får de boende stöd till ett mer självständigt liv. Målet är att de ska klara att hantera sina dagar på ett bra sätt, och att de får kunskaper som de har nytta av i sitt framtida liv. ASP Center arbetar KBT-inriktat (kognitiv beteendeterapi) och utgår från varje individs unika förutsättningar och behov och uppdragsgivarens målsättning med placeringen.

ASP Center hade för ett år sedan problem med låg beläggning på sina platser. Olika tillstånd för att bedriva olika delar av boendet gjorde det svårt att placera rätt person på rätt plats, även om behovet fanns. Det har man nu lyckats vända genom ett strukturerat arbete med beläggningen.

─ ASP Center har gjort en enastående förändringsresa. Genom en ingående analys av förändringsbehovet, genomförande av relevanta åtgärder och ett välfungerande verksamhetsnära ledarskap har ASP Center vänt skutan åt rätt håll. Därmed har fler personer som behöver stöd och hjälp kunnat få det och därtill har kvaliteten utvecklats, säger Nytidas affärsområdeschef Patrik Attemark.

─ Det är roligt att vi får ett hederspris som kvitto på det arbete vi genomfört. Det är framförallt medarbetarnas förtjänst att vi lyckats med vårt utvecklingsarbete. Alla har ställt upp på ett fantastiskt sätt, säger verksamhetschef Nina Morin.

För mer information, kontakta Nina Morin, verksamhetschef Nytida ASP Center
Telefon 070-526 26 70

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till barn, unga och vuxna med medicinsk eller social funktionsnedsättning. På våra över 350 verksamheter börjar en ny tid för våra kunder vars livskvalitet ytterst garanteras av 7 000 experter på stöd och omsorg. Tillsammans med vårt systerföretag Vardaga ingår vi i Ambea.  

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar