Analyst Group: Kommentar inför Obducats Q2-rapport

Imorgon den 24 juli publicerar Obducat sin rapport för det andra kvartalet för bolagets räkenskapsår 2020.

 
"Hur orderingången för Obducat utvecklas är av största vikt och är något Analyst Group nära bevakar, då det brukar ge en bra indikation på bolagets omsättning framgent."
 
Läs Analyst Groups kommentar och prognos inför rapporten här
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Obducat. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. 

Prenumerera