Analyst Group: Kommentar på Obducats Q4-rapport

Report this content

Obducat AB publicerade idag den 14 december sin delårsrapport för fjärde kvartalet räkenskapsåret 2019, samt även bokslutskommuniké, och levererar ett starkt kvartal.

  
"Bolagets orderingång uppgår vid slutet av år 2019 till 48,4 MSEK, varav majoriteten av denna orderstock bedöms fyllas under H1 2020. Med bakgrund av stark orderingång i Q4-19 och en upplevd ökad aktivitetsnivå ger detta en positiv indikation på att år 2020 blir ett år då halvledarindustrin återigen visar på positiv tillväxt.", säger ansvarig analytiker.
 
 

Läs Analyst Groups kommentar på rapporten här
 
 
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Obducat. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Prenumerera