Analyst Group: Kommentar på Obducats senaste order

Obducat ABs svenska dotterbolag Obducat Technologies AB har idag erhållit en order till ett värde om ca 0,5 MSEK.

 
“Denna order är återigen en stark indikation på att Obducats teknologi är världsledande, och i takt med att Obducat skalar upp sin pilotproduktion kan bolaget utföra ännu mer pilotprojekt, som sedan kan mynna ut i flera längre leveransavtal.” säger ansvarig analytiker på Analyst Group.
 

Läs Analyst Groups kommentar här 
 
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Obducat. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Prenumerera