Analyst Group: Kommentar på Obducats senaste order om 6,6 MSEK

Obducat AB:s två dotterbolag Obducat Technologies AB och Obducat Europe GmbH har mottagit en order avseende ett EITRE[®] 8 NIL-system samt tre litografisystem för resist- och våtprocesser. Ordern kommer från en asiatisk kund, och denna order kommer kort efter att Obducat tog en order om ca 3,1 MSEK från en tysk kund, vilket ger positiva signaler kring en förbättrad investeringsvilja hos Obducats kunder. EITRE systemet kommer installeras i kundens renrumsfaciliteter, och kommer att användas för utveckling och pilotproduktion fokuserad på optiska samt fotoniska komponenter.

  
"I och med att kunden valde Obducats produkter efter att Bolaget hade visat prov på sin högkvalitativa imprintförmåga anser Analyst Group detta ger ytterligare bekräftelse på att Obducat är världsledande inom marknaden för nanonimprintlitografi."
 
Läs Analyst Groups kommentar här
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
 Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Obducat. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Prenumerera