GRUNDAREN LENNART OLSSON LÄMNAR SIN TJÄNST VID OBDUCAT.

En av Obducats huvudägare, Lennart Olsson, lämnar sin tjänst på Obducat och övergår till egna verksamheter.

Lennart var en av initiativtagarna till bildandet av Obducat 1989 och tjänstgjorde som VD under bolagets uppbyggnadsfas. Lennart har med sitt engagemang och sin kreativitet spelat en avgörande roll i arbetet med att ta Obducat till bolagets idag världsledande position inom nanoteknikområdet.

Lennart har, som tidigare meddelats, inte för avsikt att avyttra sitt innehav av A-aktier och kommer fortlöpande att upprätthålla en nära kontakt med bolaget.

Bolaget vill på detta sätt rikta ett stort tack till Lennart för hans mångåriga arbetsinsats och önskar honom samtidigt lycka till med hans nya verksamheter.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD Obducat AB, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer.

Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.

Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.

Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar