Obducat erhåller teckningsåtaganden från styrelse och ledning

Obducat AB (publ) (”Obducat”) har erhållit åtaganden från vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare att teckna preferensaktier i den nyligen beslutade företrädesemissionen.

Obducat har erhållit åtaganden från nedan angivna styrelseledamöter och ledande befattningshavare att, såväl med som utan företrädesrätt, teckna B-preferensaktier i den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämma den 28 november 2016. De totala åtagandena uppgår till cirka 1,9 MSEK och är fördelade enligt nedan. Åtagandena omfattar sammanlagt cirka 2,2 procent av antalet aktier som ges ut i företrädesemissionen.

Namn Befintligt ägande, B-aktier Åtagande, antal B-preferensaktier Åtagande, belopp (SEK)
Ursula Hultkvist Bengtsson - 3 500 9 975
Hans Pihl (via bolag) - 30 000 85 500
Björn Segerblom - 180 000 513 000
Ulf Bertheim 539 059 200 000 570 000
Patrik Lundström 183 787 250 000 712 500
André Bergstrand 11 734 11 734 33 442
Totalt 734 580 675 234 1 924 417

För närmare information om de lämnade åtagandena hänvisas till det tilläggsprospekt som upprättas med anledning av bland annat åtagandena och som kommer att offentliggöras inom kort.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2016 kl. 08.30 CET.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande: 046 10 16 00 eller 0709 13 12 36

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com

Prenumerera

Dokument & länkar