OBDUCAT FÅR ORDER PÅ MIKROSKOP FÖR 7 MSEK

Report this content

Metropolitan Police i London har beställt ett sjätte svepelektronmikroskop (SEM) från Obducats engelska dotterbolag Obducat CamScan. Obducat CamScan har även fått två order på SEM från Tyskland och en från Iran.

Härutöver har Irish Police beställt uppgradering av en existerande utrustning.

Det totala ordervärdet för Obducat uppgår till 7 MSEK.

Obducat CamScan fortsätter att befästa sin redan starka position som leverantör av svepelektronmikroskop för mycket specifika applikationer.

En av applikationerna som väckt uppmärksamhet är den för kriminalteknisk analys, där bl a analys av ammunition från handeldvapen ingår.

Hög arbetsbelastning vid laboratoriet i kombination med framgångsrikt arbete med utrustningen, har nu fått Metropolitan Police i London att beställa ett sjätte specialutrustat SEM från Obducat.

Samtidigt har Irish Police Laboratory lagt en uppgraderingsorder avseende ett sk Gun Shot Residue Analysis System, motsvarande det som Londonpolisen använder.

Obducat CamScan har även fått två order från Tyskland.

En av köparna, Framatone (tidigare Siemens), har beställt ett specialdesignat SEM för analys av radioaktivt material i kommersiella applikationer.

Den andra tyska ordern har kommit från Obducat CamScans distributör Elektronen Optik GmbH, som ska ersätta ett gammalt mikroskop med ett nytt instrument från Obducat.

University of Teheran i Iran har beställt sitt andra svepelektronmikroskop för användning inom materialanalys.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD Obducat AB, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer.

Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.

Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.

Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Läs mer på www.obducat.com

Dokument & länkar