OBDUCAT FÅR ORDER PÅ TVÅ NIL-MASKINER

Report this content

Obducat AB har fått order från University of Louvain, Belgien, och University of Cambridge, UK, avseende leverans av 2,5” NIL-maskiner.

Det sammanlagda ordervärdet är drygt 2 MSEK.

University of Louvain kommer huvudsakligen att använda NIL-maskinen inom biosensorutveckling, men även för forskning och utvecklingsaktiviteter inom nanoelektronik samt molekylärelektronik.

Nano Scale Laboratory vid University of Cambridge har för avsikt att använda NIL-maskinen inom en rad olika forskningsområden, bl a Magnetic Quantum Computing och Sensors.

-Tidigare har vi levererat ett flertal NIL-maskiner till universitet i Europa, och med våra senaste beställningarna från England och Belgien stärker vi nu vår position ytterligare på den europeiska marknaden, säger Patrik Lundström, VD Obducat AB.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD Obducat AB, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer.

Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.

Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.

Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Läs mer på www.obducat.com

Dokument & länkar