OBDUCAT FÅR ORDERS VÄRDA 3 MSEK FRÅN VÄRLDSLEDANDE FÖRETAG

Report this content

En av världens mest kända halvledartillverkare har gett det Malmöbaserade företaget Obducat AB en dubbel order: Dels på stampers till ett ordervärde motsvarande 1,5 MSEK och dels på en maskinuppgradering som värderas till 1,5 MSEK.

Orderna har kommit till Obducat samtidigt och är ett fortsatt steg i projektet med den beställande halvledartillverkaren som pågått sedan drygt ett år tillbaka.

Genom den första ordern, som avser stampers, ska beställaren utvärdera Obducats stampers ur ett industriellt kravperspektiv.

Den andra ordern gäller uppgradering av den NIL-maskin (Nanoimprintlitografi) som Obducat levererade till beställaren i höstas. Uppgraderingen görs för att kunna simulera hela den industriella processen.

-Nu går projektet in i nästa fas och det är ett mycket viktigt steg framåt för oss, säger Patrik Lundström, VD Obducat AB.

* Sekretessklausulen i avtalet förhindrar Obducat AB att avslöja namnet på beställaren.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD Obducat AB, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer.

Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.

Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.

Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Läs mer på www.obducat.com

Dokument & länkar