OBDUCAT FÅR STRATEGISKT VIKTIG ORDER FRÅN JAPAN

Report this content

Sumitomo Corporation, som Obducat AB sedan en längre tid samarbetar med på den Japanska marknaden, har tagit sin första order. Ordern är strategiskt viktig och en milstolpe i samarbetet.

Obducat ska, via Sumitomo Corporation, leverera en 2,5” NIL-maskin till det internationellt kända forskningsinstitutet RIKEN i Japan.

RIKEN (The Institute for Physical and Chemical Research) grundades 1917 av privata intressen. Sedan 1958 är institutet underställt det statliga departementet för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknologi.

RIKEN, som har c:a 700 anställda och över 3 000 forskare och studenter knutna till sig, är representerat i hela Japan samt i USA och Storbritannien.

För Obducat är ordern värd 1 MSEK.

Så sent som i december 2002 fick Obducat sin första order från Japan. Den innebar leverans av en NIL-maskin till Dai Nippon Printing. Också den ordern är värd 1 MSEK.

Medvetenheten om imprintteknikens betydelse för massproduktion ökar snabbt i Japan och på den asiastiska marknaden i övrigt. I september 2002 fick Obducat order på leverans av två 2,5” NIL-maskiner till National University of Singapore och till National Taiwan University. Vardera order värd 1 MSEK.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD Obducat AB, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer.

Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.

Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.

Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Läs mer på www.obducat.com

Dokument & länkar