OBDUCAT OFFENTLIGGÖR EMISSIONSPROSPEKT

Report this content

Idag offentliggörs emissionsprospekt avseende nyemission av aktier i Obducat AB (publ). Prospektet skickas till samtliga aktieägare men kan även laddas ned från Obducats hemsida www.obducat.com, samt Nordnets hemsida www.nordnet.se. Prospektet går också att beställa på adress: Obducat AB, Box 580, SE-201 25 Malmö, telefon 040-36 21 00 eller telefax 040-36 21 50, eller e-post liselott.pripp@obducat.com.

Teckningskurs: 1 kr 40 öre per aktie*

Avstämningsdag: 3 januari 2003

Teckningstid: 13 januari 2003 - 27 januari 2003

Handel med teckningsrätter:

13 januari 2003 - 22 januari 2003

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 januari 2003 var registrerade som aktieägare i bolaget erbjuds med företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie av serie A respektive serie B för varje fyrtal (4) innehavda registrerade aktier av respektive serie.

* I enlighet med emissionsbeslutet motsvarar teckningskursen 80 procent av genomsnittet av de för bolagets B-aktie vid NGM Equity noterade sista köp- och säljkurserna för varje handelsdag under perioden 2 december 2002 - 13 december 2002.

Malmö den 10 januari 2003

Obducat AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Peter Ahlgren, Styrelseordförande, 040 – 36 21 00

Johan Boman, Ekonomi- och finansdirektör Obducat AB, 040 – 36 21 30 eller 0703 - 27 37 30

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com .