OBDUCAT SKJUTER UPP FRÅGAN OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE - EXTRA BOLAGSSTÄMMA 17 AUGUSTI STÄLLS IN

Obducats styrelse har beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som kallats in till den 17 augusti 2004. Inför denna stämma hade styrelsen begärt att få ett emissionsbemyndigande om högst 125 miljoner B-aktier, i syfte att underlätta genomförande av en eller flera riktade nyemissioner, men även för att möjliggöra företagsförvärv. Sådana resurser har bedömts vara en förutsättning för bolagets önskvärda fortsatt tillväxt och för att kunna bibehålla en marknadsledande position.

Mot bakgrund av i vissa stycken hård kritik – från bland andra Sveriges Aktiesparares Riksförbund – har styrelsen valt att dra tillbaka sin begäran. Som en direkt konsekvens härav, kommer den extra bolagsstämman den 17 augusti att ställas in.

”Styrelsen har tagit till sig av den senaste tidens diskussion. Det ligger självfallet i bolagets intresse att större beslut – såsom det nu föreslagna emissionsbemyndigandet – kan fattas med synligt stöd också från mindre aktieägare. Vi kommer därför att i lugn och ro se över bemyndigandeförslaget och strukturen för kommande kapitalanskaffning och därefter återkomma i frågan. Det är dock oförändrat styrelsens bedömning att Obducat står inför krav på ännu högre tempo, utökad projektkapacitet och lokal närvaro på nyckelmarknaderna. Utökade resurser krävs för att Obducat skall kunna behålla dess nuvarande position och utveckla för framtiden,” säger Peter Jonsson, Obducats styrelseordförande.

Malmö 2004-08-12

Styrelsen för Obducat AB (publ)

Peter Jonsson

Styrelseordförande

För ytterligare information kontakta:

Peter Jonsson, Styrelseordförande Obducat, 0705 – 29 25 00

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer.Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar