• news.cision.com/
  • Obducat/
  • OBDUCAT TILLFÖRS 1,8 MSEK VIA UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER FRÅN EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND

OBDUCAT TILLFÖRS 1,8 MSEK VIA UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER FRÅN EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND

Report this content

European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF) har tecknat nya B-aktier genom utnyttjande av innehavda teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har utfärdats i enlighet med den finansieringslösning som Obducat tidigare har offentliggjort genom ett pressmeddelande den 27 oktober 2017.

EHGOSF har tecknat 2.250.000 nya B-aktier till en kurs om 0,80 kronor per aktie. Detta innebär att bolaget tillförs 1 800 000 kronor.

Efter utnyttjandet av teckningsoptionerna enligt ovan innehar EHGOSF teckningsoptioner i enlighet med nedan tabell.

EHGOSF innehav av teckningsoptioner
Datum för registrering hos bolagsverket Antal teckningsoptioner (en option ger rätt att teckna en aktie) Teckningskurs kronor per aktie
2017-12-11 789 473 1,90
2018-02-07 450 000 2,00
2018-04-27 900 000 1,00
2018-08-01 818 181 1,10
2018-09-28 1 000 000 0,90

Löptiden för teckningsoptionerna är 24 månader efter datum för registrering hos Bolagsverket.


För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar