OBDUCAT VILL HA EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR ATT BIBEHÅLLA MARKNADSLEDANDE POSITION

Vid en extra bolagsstämma den 17 augusti föreslås Obducats styrelse få emissions-bemyndigande om högst 125 miljoner B-aktier. Avsikten är att underlätta genomförande av en eller flera riktade nyemissioner, men även att möjliggöra företagsförvärv. Resurserna bedöms vara en förutsättning för bolagets önskvärda fortsatt tillväxt och för att kunna bibehålla en marknadsledande position.

För ytterligare detaljer, v.v. se ”Kallelse till extra bolagsstämma” och ”Aktieägarinformation inför Extra Bolagsstämma” under www.obducat.com.

”Obducat har redan nu en ledande position inom nanolitografi på internationell basis. Men med ökad industriell efterfrågan ställs nu nya krav på ännu högre tempo, utökad projekt-kapacitet och lokal närvaro på nyckelmarknader. Utökade resurser krävs för att vi skall kunna behålla vår nuvarande position och dessutom expandera för framtiden. Vi vill ge en signal till marknaden att Obducat är redo för att ta nästa steg,” säger Peter Jonsson, Obducats styrelseordförande.

Malmö 2004-08-03

Styrelsen för Obducat AB (publ)

Peter Jonsson

Styrelseordförande

För ytterligare information kontakta:

Peter Jonsson, Styrelseordförande Obducat, 0705 – 29 25 00

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer.Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar