OBDUCATS NOMINERINGSKOMMITTÉ FORMERAD

(NGM: OBDU B)

I enlighet med beslut fattat vid Obducats årsstämma 2006-06-21, har en nomineringskommitté formerats och kommer att påbörja arbetet med att ta fram ett förslag avseende styrelseledamöter inför årsstämman 2007.

Nomineringskommittén består av styrelsens ordförande Henri Bergstrand, Lars Montelius som representant för European Nano Invest AB, Olle Bengtsson samt Bertil Lindahl som representanter för små och medelstora aktieägare.

Malmö 2007-02-08

Styrelsen i Obducat AB (publ)

Henri Bergstrand

Ordförande

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergsstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Prenumerera

Dokument & länkar