POSITIVT UTFALL AV OBDUCATS EMISSION

Report this content

Obducats styrelse har idag accepterat företrädesemissionen som avslutades den 27 januari. Enligt preliminär sammanställning per dagens datum har hittills aktier motsvarande drygt 36 MSEK tecknats. Detta motsvarar 75 % av den maximala emissionsvolymen om 48,1 MSEK.

– Bolagets expansionsplan kan genomföras i enlighet med beskrivningen i emissionsprospektet. Det är också glädjande att kunna informera om att en internationell nanoteknologifond, Activest Lux Nano Tech, har tecknat sig för 400 000 aktier, säger Obducats styrelseordförande Peter Ahlgren.

Styrelsen kommer nu att utnyttja sitt mandat att fram till och med den 7 februari fördela icke tecknade rätter.

Innan nyemissionen har registrerats hos PRV, kommer tecknade och betalda aktier (BTA) att införas på aktieägarnas VP-konton eller depåkonton med rubriken BTA så snart betalning erlagts. BTA kommer att registreras för handel på NGM från och med den 28 januari 2003 till dess att emissionen är registrerad hos PRV.

För ytterligare information kontakta:

Peter Ahlgren, Styrelseordförande

Tel : 040-36 21 00

peter.ahlgren@obducat.com

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Läs mer på www.obducat.com

Dokument & länkar